Február 2023 Lačnov, Slovensko
Core pomocou modbus TCP získava info z FVT meniča Huawei o aktuálne vyrábanej energie zo slnka, na základe tejto informácie cez výstup 0-10V reguluje frekvenčný menič, ktorý napája el. špirálu 6kW/400V, ktorá je umiestnená v akumulačnej nádobe pre kúrenie. Čiže čo vyrobí fotovoltika to CORE presmeruje do el. špirály.
Vlastnosti
Regulácia vykurovania
1x Regulácia vykurovania

Reviews