Adaptér PWM na 0-10V

Používa sa, keď je potrebný iba jeden analógový výstup 0-10V.

Vlastnosti

 • Rozsah: PWM signál na 0-10V
 • Zdroj napájania / vstupný signál / výstupný signál: 3KVDC izolácia
 • Napájanie: 24VDC, vstupný rozsah ± 10%
 • Protipožiarny obal UL94V-0
 • Teplotný rozsah: -20°C ~ +50°C, relatívna vlhkosť 10 ~ 90% (bez kondenzácie)
 • Jemné doladenie výstupného napätia potenciometrom
 • Frekvencia prijímača PWM: 100 Hz - 900 Hz
 • Presnosť: 5%

Konfigurácia

 • Definujte UO na module TapHome ako „LED stmievač“
 • Nastavte frekvenciu PWM = 200 Hz
 • V aplikácii TapHome nastavte hodnotu výstupu na 50%. Merajte napätie medzi GND a výstupom 0-10 pomocou multimetra. Nastavujte potenciometer, až kým multimetr neukáže 5,00 VDC. Týmto sa nakalibruje váš impulzný signál do tohto modulu. Upozorňujeme, že ak sa zmení frekvencia, bude pravdepodobne potrebné znova kalibrovať adaptér.

Súvisiace produkty