Retal Tower, Khobar, Saudská Arábia

Marec 2020 Retal Tower, Khobar, Saudská Arábia
Vlastnosti
Chladenie
50x Chladenie
Meranie energie
1x Meranie energie
Integrácia KNX vypínačov
1x Integrácia KNX vypínačov
Modbus
1x Modbus