KNX Gateway

KNX Gateway prepája ETS datapointy s TapHome aplikáciou. Vďaka tomu nie je potrebné manuálne párovať každé KNX zariadenie na strane aplikácie. Gateway tiež pridáva premenné a pokročilú logiku do KNX projektov – pozícia slnka, čas, deň / noc a oveľa viac. Natívna integrácia do ETS robí bránu jedinečnou.

Vlastnosti

  • Gateway je viditeľná priamo v ETS
  • Maximálne 1000 priraditeľných dátových bodov v ETS na jednu bránu
  • Programovanie automatiky sa môže ľahko robiť v TapHome, v ETS nie sú potrebné žiadne zmeny. Odovzdanie hotového projektu koncovému užívateľovi je vďaka tomu rýchlejšie.
  • Možnosť kombinovať KNX aj TapHome IO moduly v jednej inštalácii
  • Spotreba energie 7W
  • Prevádzková teplota: 0 – 75 °C
  • ETS 5 product database download je tu: https://www.weinzierl.de/images/download/development/830/Weinzierl-83x-KNX-BAOS-Module-generic-5xxx-ETS4.zip
  • Inštalácia na DIN lištu, 2 moduly. Šírka 36 mm, výška 59 mm.

KNX Gateway