KNX Gateway

KNX Gateway prepája ETS datapointy s TapHome aplikáciou. Vďaka tomu nie je potrebné manuálne párovať každé KNX zariadenie na strane aplikácie. Gateway tiež pridáva premenné a pokročilú logiku do KNX projektov – pozícia slnka, čas, deň / noc a oveľa viac. Natívna integrácia do ETS robí bránu jedinečnou.

Vlastnosti

  • Brána používa modul Weinzierl BAOS. Je certifikovaný podľa KNX. BAOS je viditeľný v ETS.
  • Maximálne 1 000 voľne priraditeľných údajových bodov ETS na jednu bránu
  • Programovanie automatizácie je možné v zariadení TapHome ľahko vykonávať a nie sú potrebné žiadne zmeny v ETS. Odovzdanie hotového projektu používateľovi je teda rýchlejšie.
  • Možnosť integrácie zariadení KNX a TapHome IO do jednej inštalácie
  • Zadarmo cloudové zálohovanie bez licenčných poplatkov as nulovou konfiguráciou siete - nie sú potrebné žiadne statické adresy IP, žiadne Dyn DNS, žiadne VPN
  • Spotreba energie 2,4 W
  • Prevádzková teplota: -20 / 55 ° C
  • DIN lišta, 2 moduly. Šírka 36 mm, výška 59 mm.
  • Databáza ETS 5 na stiahnutie tu

DWG download

https://drive.google.com/drive/folders/1u1kDzFfNV92nQwlLfIHpWv1-6_IDp-_M?usp=sharing

KNX Gateway