Hľadaj
MENU

Vystaviť TapHome zariadenia do KNX

Vystaviť zariadenia umožňuje používať TapHome IO moduly vo svojej vlastnej zbernici a sprístupniť ich vo vnútri ETS.

1. KNX Gateway

Ak chcete pridať KNX Gateway, postupujte podľa kapitoly Konfigurácia TapHome KNX Gateway v ETS

2. Pridanie KNX rozhrania do vystavených zariadení

V časti Nastavenie vyberte položku Zverejniť zariadenia a kliknite na položku Pridať nové rozhranie:

Vyberte KNX zo zoznamu rozhraní:

Vráťte sa do rozhrania Vystaviť zariadenia a kliknite na KNX. Zvoľte KNX Gateway a zo zoznamu vyberte zariadenie KNXG a kliknite na tlačidlo Ďalej:

3. Pridanie zariadenia a vystavenie zariadenia cez KNX

Keď je definované rozhranie KNX, môžete kliknúť na položku Pridať zariadenie:

Vyberte zo zoznamu zariadení a kliknite na tlačidlo Ďalej:

Vyberte nové vystavené zariadenie a vyplňte parametre definované v ETS na zmenu údajov medzi zbernicou TapHome a KNX zbernicou:

DTPIndex je číslo data pointu, DTPType je typ data pointu. CommandType definuje TapHome akciu zariadenia, ktoré musí byť vystavené zbernici KNX.