Hľadaj
MENU

Konfigurácia TapHome KNX Gateway v ETS

TapHome KNX Gateway používa komponenty KNX z firmy Weinzierl s názvom BAOS. Gateway sa nachádza v ETS uvedenom pod názvom Weinzierl. BAOS je certifikovaný spoločnosťou KNX.

1. Import Product Databázy

Stiahnite si databázu produktov zo stránky https://www.weinzierl.de/images/download/development/830/Weinzierl_83x_KNX_BAOS_Module_ETS4.zip

Otvorte ETS 5 → Catalogs → import Weinzierl databázy produktov zo stiahnutého archívu.

2. Pridajte BAOS module na vašu inštaláciu

Prejdite do Topology view v ETS projekte:

Z katalógu výrobcov vyberte výrobcu Weinzierl a nájdite modul KNX BAOS 832. Vložte modul do príslušnej oblasti a riadku.

3. Nakonfigurujte BAOS Data Pointy

Vyberte modul BAOS a prepnite na jeho parametre. Vyberte prvú skupinu dátových bodov 1-10, vyberte typ dátového bodu 1.

Typy data pointov podporované spoločnosťou BAOS so súvisiacimi zariadeniami alebo premennými aplikácie TapHome:

Label in BAOSData point typeUsed by TapHome virtual devicesUsed by TapHome virtual variableComment
DPT 11 Bit, Boolean


DPT 22 Bit, Control


DPT 34 Bit, Dimming, Blinds


DPT 48 Bit, Character Set


DPT 58 Bit, Unsigned Value


DPT 68 Bit, Signed Value


DPT 72 Byte, Unsigned Value


DPT 82 Byte, Signed Value


DPT 92 Byte, Float Value


DPT 103 Byte, Time

Implementácia dátumu a času z KNX do aplikácie TapHome nemá zmysel. TapHome má svoj vlastný dátumový a časový engine
DPT 113 Byte, Date

DPT 124 Byte, Unsigned Value


DPT 134 Byte, Signed Value


DPT 144 Byte, Float Value


DPT 154 Byte, Access


DPT 1614 Byte, String

Plánovaná funkcia, dostupná čoskoro
DPT 171 Byte, Scene Number


DPT 181 Byte, Scene ControlPrepnite na objekty skupiny, kliknite pravým tlačidlom myši na data point a vyberte položku Vlastnosti. Pre data pointy, ktoré sa používajú na komunikáciu dát na TapHome, zvoľte možnosti Komunikácia, Zapísať, Vysielať:

Pre data point, ktorý je zapísaný iba z aplikácie TapHome, vyberte možnosti Komunikácia, Čítanie a Vysielanie:

4. Konfigurácia Group Adries

Prenite do zobrazenia Group Adries a prepojte Data pointy BAOS s príslušnou skupinou:

Opakujte kroky 3. a 4. pre všetky data pointy, ktoré chcete, aby komunikovali s TapHome.

5. Download

Pripojte kartu KNX Gateway so zbernicou KNX a PC ku KNX interface. Stlačte tlačidlo Learn na KNX Gateway (zelená LED sa musí rozsvietiť). Vyberte zariadenie KNX BAOS 830 a použite menu Download / Full download.