Hľadaj
MENU

Konfigurácia závlahy

Nižšie uvedený príklad vysvetľuje krok za krokom, ako nakonfigurovať jednoduchý automatický zavlažovací systém pre 3 zóny pomocou sekvenceru a týždenného plánu.

 1. Konfigurácia modulu DO12 aktivuje spínacie výstupy pre 3 zóny. Tieto výstupy budú riadiť príslušné ventily.
   
 2. Konfigurácia virtuálneho Viachodnotového prepínača "Ovládanie zavlažovania", ktorý definuje 4 stavy všetkých dostupných scenárov:

 3. Pridanie Smart rule "Nastaviť predvolenú hodnotu" s "Irrigation Control SetValue 0" - teda vypnutá ako prednastavený stav pre "Závlahu", aby ste sa uistili, že žiadne zóny nebudú aktívne pred alebo po spusteni závlahy.
   

 4. Ďalším krokom je vytvorenie a konfigurácia Sequencera na riadenie sekvencií - cykly s poradím a trvaním zavlažovania pre každú zónu.

  1. Pridanie virtuálneho tlačidla nazvaného "Spustiť automatizáciu". Toto tlačidlo je nutné pre štart smart rulu Sequencer vytvorenéího v nasledujúcom kroku, pretože Sequencer nedokáže fungovať bez štartovacieho tlačidla.
    

  2. Pridajte smart rule Sequencer v rámci viacúčelového prepínača "Irrigation Control", pretože sekvencer bude riadiť poradie a trvanie stavov "Irrigation Control".
     

 5. Pridaním smart rule "Týždenný plán" Smart v rámci tlačidla "Spustiť automatizáciu" môžete ovládať, kedy (ktorý deň a hodinu) sa stlači tlačidlo štartu sekvenceru a teda kedy sa spustí sekvencer.