Hľadaj
MENU

Limitovanie spotreby

V prípade, že hlavný istič neposkytuje dostatočnú kapacitu na napájanie všetkých elektrických zariadení paralelne, je možné nastaviť priority pre výstupy a výstupný modul dbá na to, aby sa celkové zaťaženie neprekročilo. To umožňuje používať hlavný istič s nižšou kapacitou a ušetriť poplatky dodávateľovi elektriny.

1. Choďte do Menu → Zariadenia → 12DO Module a nastavte výstupy ako PWM.

2. Kliknite na Pridať novú skupinu


3. Nastavte Total resources - maximum Wattov pre hlavný istič.

4. Pridajte nový výstup a nastavte jeho spotrebu vo Wattoch

5. Zoraďte výstupy podľa priority zhora dolu.

Výstupný modul zapína iba kombinácie výstupov, pri ktorých súčet ich zaťažení neprekročí celkové zdroje (nastavené v bode 3).