Hľadaj
MENU

Azimut a offsety

Nastavenia popísané na tejto stránke sú potrebné pre správnu funkčnosť Smart rule "Prispôsobovanie žalúzií podľa slnka"

Otvorte Servisné nastavenia pre žulúziu alebo roletu a nájdite časť ORIENTÁCIA NA SLNKO.

AttributeDefault valuesUsage
Offsety0º, 0º, 0º, 0ºSmart rule Prispôsobovanie žalúzií podľa slnka
Azimut okna180ºSmart rule Prispôsobovanie žalúzií podľa slnka
Výška okna2mSmart rule Prispôsobovanie žalúzií podľa slnka, Set Level of Blinds enabled, Režim "Hĺbka slnečného lúča"
Vzdialenosť okna od zeme1mSmart rule Prispôsobovanie žalúzií podľa slnka, Set Level of Blinds enabled, Režim "Hĺbka slnečného lúča"

Azimut

Na detekciu azimutovej orientácie okna stojte v miestnosti so smarfónom smerujúcim z okna. Počet stupňov (Sever = 0º) je azimut.

iOS: predinštalovaná aplikácia kompas, plus PV Optiimzer & Solar compass (https://itunes.apple.com/us/app/pv-optimizer-solar-compass/id971828374)
Android: SunMoonTracker (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.PYOPYO.SunMoonTracker&hl=en_US)

Odporúča sa použiť fyzický kompas alebo aplikáciu s možnosťou prispôsobenia orientácie na základe polohy slnka kvôli silnému magnetickému rušeniu vo vnútri budov. Nepresnosť pri použití aplikácia zo smartfónu môže byť až + -90 °

Smart rule Prispôsobovanie žalúzií podľa slnka je aktívne len vtedy, keď je azimut slnečného žiarenia + -90 stupňov od azimutu okna. Ak táto podmienka alebo iné podmienky špecifikované v ismart rule nie sú splnené, ďalší smart rule s nižšou prioritou prevezme kontrolu nad polohou žalúzie / rolety.

Azimut / Offsety

Offsety by sa mali používať vtedy, keď existujú prekážky, ktoré bránia slnečnému svetlu dosiahnuť okno. 

Ľavý / Pravý azimut offset

Horný / Dolný výškový offset