Hľadaj
MENU

Impulzný elektromer

Zapojenie

  • Impulzný elektromer musí byť pripojený do ľubovoľného digitálneho vstupu TapHome (UI24, NTC2DI4, Core DI atď.).
  • Modrý kábel je +24V, Biely kábel je pripojený priamo na vstup (napr. Modrý na +24V, Biely na UI1)

Konfigurácia Digitálneho vstupu

  • Vstup musí byť nakonfigurovaný ako počítadlo impulsov
  • TapHome aplíkácia -> Menu -> Zariadenia -> otvorte príslušný vstup (napr. UI19)

Konfigurácia vituálneho zariadenie 

Vytvorte virtuálne zariadenie "Elektromer (Počítadlo impulsov)" v Menu → Nastavenia → Virtuálne zariadenia → Pridať virtuálne zariadenie

Prepojenie virutálneho zariadenia a reálneho Elektromeru

  • Nový virtuálny elektromer musí byť nakonfigurovaný a prepojený so snímačom reálneho Elektromeru (príslušný vstup)
  • Nastavenie zariadenia → Počítadlo impulzov → vyberte už pripojený Elektromer (viď. Konfigurácia digitálneho vstupu)

  • Impulzy na kWh sú štandardne nastavené na 1000, ale môžu sa meniť podľa technických parametrov elektromera
  • Kalibrácia sa nastaví v prípade, ak elektromer už zobrazuje namerané hodnoty (pred pripojením a konfiguráciou v aplikácii TapHome)

Konečný výsledok

WidgetDetail

Celková spotreba môže byť kalibrovaná v Servisných nastaveniach → Zariadenia → Kalibrácia
Odber ukazuje 5 minútový priemer, aby sa predišlo šumu, keď je dopyt nízky a impulzy sa vyskytujú nepravideľne