Hľadaj
MENU

Časovač osvetlenia - základy

Tento návod vysvetľuje, ako konfigurovať časovač osvetlenia spustený detektorom pohybu, ktorý zapína svetlá.

  1.  Najskôr nastavte jeden výstup na module s relátkovými výstupmi (12DO alebo DI2DO4) ako prepínač (typ zariadenia svetlo) a jeden vstup ako stavový kontakt (typ zariadenia snímač pohybu) na ľubovoľnom vstupnom module alebo Core.


2. Na Svetle vyberte Časovač osvetlenia  z ponuky Smart rule


3. V nastaveniach časovača osvetlenia vyberte príslušný snímač pohybu a nastavte čas odkladu pre snímač pohybu. Doba odkladu je čas prerušenia po prvom pohybe. V tomto období sa svetlo zapne a snímač pohybu ignoruje akýkoľvek ďalší pohyb.


4. Pridať na Svetle Ďalší smart rule Nastaviť predvolené hodnoty pod smart rulom Časovača osvetlenia v rámci svetelného zariadenia, aby ste sa uistili, že svetlo sa vypne po uplynutí doby odkladu, ak sa nezachytí žiaden ďaľší pohyb.


5. Takto vyzerá zariadenie Svetlo po dokončenej konfigurácii.


6. V nastaveniach snímača pohybu sú niektoré ďalšie možnosti ako voliteľné časové obdobie, snímač jasu a ovládacie tlačidlá.