Hľadaj
MENU

IP Kamery / CCTV integrácia v Taphome

Výhody

  • Samostatná aplikácia IP kamery nebude pre používateľa nevyhnutná. Inteligentná domáca aplikácia zahŕňa všetky funkcie pre domácu kontrolu vrátane bezpečnostných kamier.
  • * IP kamera môže byť použitá ako náhrada zvončekových / video dverí. Funkcia TapHome spája zvukový stream a stream IP kamery a napodobňuje správanie interkomu. Užívateľ teda šetrí na samostatnom interkome.
  • * TapHome cloud tunel odstraňuje potrebu konfigurácie vzdialeného pripojenia. Nie je potrebné nastaviť statickú adresu IP, Dyn DNS s presmerovaním portov alebo VPN. To výrazne zjednodušuje konfiguráciu IP kamery.
  • * Ak je detekovaný alarm v aplikácii TapHome, automaticky sa zapne stream kamery.

* Plánované vlastnosti

Aplikácia TapHome používa knižnicu VLC. Knižnica je kompatibilná so širokou škálou video a audio kodekov vrátane najnovšieho kodéra H.265.
Aplikácia sa pripája k akémukoľvek zariadeniu, ktoré poskytuje video stream - môže to byť samostatná kamera alebo NVR.

Nastavenie

Vytvorte virtuálne zariadenie v Menu → Nastavenia → Virtuálne zariadenia → Pridať zariadenie → IP Camera

Je možné nastaviť 2 URL adresy streamovania v reálnom čase:

  • Adresa URL v lokálnej sieti ... sa použije, keď aplikácia TapHome detekuje riadiacu jednotku v rovnakej lokálnej sieti
  • URL cez Internet (prostredníctvom statickej adresy IP, Dyn DNS alebo VPN) ... bude použitá, keď aplikácia TapHome nedetekuje riadiacu jednotku v rovnakej lokálnej sieti

Konfigurácia

Otvorte Servisné nastavenia IP kamery.

Vyplňte sekciu Streaming URL. Tabuľka nižšie ukazuje možnosti využívané rôznymi výrobcami IP kamier:

VýrobcaURL v Lokálnej sietiURL cez Internet
Hikvision
rtsp://<username>:<password>@<IP address>:<port>/Streaming/Channels/<id>/

Použite statickú IP alebo Dynamic DNS adresu namiesto <IP address>

Dahua
rtsp://<username>:<password>@<IP address>:<port>/cam/realmonitor?channel=<id>&subtype=<type>

<type> stream typ. Hlavný of stream je 0, extra stream 1 je 1, extra stream 2 je 2.

napr. rtsp://admin:admin@192.168.100.200:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1

Použite statickú IP alebo Dynamic DNS adresu namiesto <IP address>
D-Link
rtsp://<username>:<password>@<IP address>:<port>/live1.sdp

e.g. rtsp://admin:password@192.168.100.200:554/live1.sdp

D-Link podporuje vlastný dynamický dns servis

napr. rtsp://admin:password@yourhost.dlinkddns.com:554/live1.sdp

Foscam
rtsp://<username>:<password>@<IP address>:<port>/<type>

<type> ... stream typ. Možnosti: "videoMain" - Main streaming, "videoSub" - Sub streaming, "audio" - iba Audio streaming, bez video vlákna

napr. rtsp://username:pwd@192.168.100.200:554/videoMain

Použite statickú IP alebo Dynamic DNS adresu namiesto <IP address>

Kde <IP address> je IP adresa vašej kamery, <port> je RTSP port kamery a <username> a <password> sa vzťahujú k login nastaveniam vašej kamery.
Extra atribúty: <id> ... číslo kanálu. Obvykle začína od 1.

Test a príprava

Ak chcete otestovať formát URL a formát videa, použite softvér VLC s otvoreným zdrojom vo vašom systéme Windows / Mac.

Vo File → Open Network...