Hľadaj
MENU

Žalúzie a rolety

Poloha a uhol žalúzií sa určuje podľa časov, ktoré motor potrebuje na rozbeh a zmenu polohy alebo uhla.

Dva základné typy:

  • Žalúzia (s nastavovaním pozície a uhla)
  • Roleta (s nastavovaním pozície)
ŽalúziaRoleta

KalibráciaPrednastavená hodnota

Kalibrovať pri inicializácii modulu

Pri prvotnom nabehnutí modulu s výstupmi systém vytiahne žalúziu hore a skalibruje sa.

(tick)

Kalibrácia pri krajných polohách 0% alebo 100%

Systém podrží výstupný terminál zapnutý o 10% dlhšie, aby sa uistil, že určite dosiahol krajnú polohu.

  • Pri hornom doraze (0%)
  • Pri dolnom doraze (100%)

(tick)


(tick)

(error)

Umožniť uloženú polohu

Ak použitý hardvér podporuje túto funkcionalitu (napríklad 12DO Module), dokáže si polohu žalúzie uložiť a vrátiť sa k nej aj po výpadku napájania modulu.

(error)

Trvanie

AtribútPrednastavený čas
(1) Trvanie zmeny polohy žalúzií 100% - 0% / 0% - 100%60.000 ms
(2) Trvanie zmeny uhla 100% - 0% / 0% - 100%750 ms

(3) Oneskorenie kým sa motor začne hýbať smerom hore alebo dole

180 ms
(4) Oneskorenie pri zmene smeru200 ms

Atribúty (2 a 3) nie je potrebný pre rolety. 

Príklad

Keď má ísť žalúzia smerom dole z 0% na 100%, modul zapne relátko pre smer dole na: (3) + (2) = 180 ms + 750 ms = 930 ms
Keď žalúzia mení uhol z 0% na 50%, zastaví sa, a potom ide z 50% na 100%, modul zapne relátko pre smer dole na: (3) + 0,5*(2) a potpm opäť na (3)+0,5*(2) = (180 ms + 375 ms) + (180 ms + 375 ms) = 1110 ms
Keď žalúzia mení uhol z 0% na 33% a na 66% a nakoniec na 100%, modul zapne relátko pre smer dole na: ((3) + 0,33*(2)) + ((3)+0,33*(2)) + ((3)+0,33*(2)) = (180 ms + 250 ms) + (180 ms + 250 ms) + (180 ms + 250 ms) = 1290 ms

Kopírovanie vlastností

Keď nastavíte jednu žalúziu, tieto nastavenia môžete prekopírovať na ďalšie žalúzie.