Hľadaj
MENU

LED indikácia na Core

LED 1: Napájanie.

LED 2: Systém beží. Úspešné pripojenie k lokálnej sieti.

LED 3: Úspešné pripojenie do cloudu. Prístup cez internet funguje.

Chybové hlášky

LED 1
Napájanie
LED 2
LAN
LED 3
Internet
Popis

Zapnuté

Vypnuté

Vypnuté
Systém nenabootoval

Zapnuté


Rýchlo bliká


Vypnuté
LAN kábel je odpojený


Zapnuté


Pomaly bliká


Vypnuté
Zariadenie nemá pridelenú IP adresu


Zapnuté


Zapnuté

Pomaly bliká
TapHome Core firmvér nebeží

Zapnuté

Zapnuté

Pomaly bliká
TapHome Core firmvér sa nevie pripojiť ku cloudu

Zapnuté

Zapnuté

Vypnuté
TapHome Core firmvér sa nevie pripojiť ku cloudu

Zapnuté

Pomaly bliká

Pomaly bliká
Core má problém s DNS nastaveniami

Zapnuté

Rýchlo bliká

Rýchlo bliká
Core sa nevie pripojiť na internet

Zapnuté

Zapnuté

Zapnuté
TapHome Core firmvér beží a je pripojený ku cloudu