Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Zariadenia podporované ZigBee

  1. Sunricher

  1.1. SR ZG9101SAC-HP

  Zapustené ZigBee rádiové zariadenie na stmievanie svetiel. Postupujte podľa pokynov v príručke k zariadeniu. Nezabudnite, že pred spárovaním je potrebné pre správne fungovanie pripojiť k zariadeniu LED žiarovku. Nastavte ZigBee bránu do režimu párovania kliknutím na Nájsť nové zariadenia. Potom stlačte tlačidlo Reset päťkrát po sebe alebo znova zapnite/vypnite zariadenie päťkrát po sebe, ak kláves Prog nie je prístupný. Pripojené svetlo bude 5-krát blikať a potom zostane svietiť, potom sa zariadenie zobrazí v nájdených zariadeniach.

  Na spárovaný modul pridajte Analógové výstupné zariadenie.

  1.2. SR ZG9080A

  ZigBee podomietkový ovládač pre ovládanie žalúzií AC. Postupujte podľa pokynov v príručke k zariadeniu. Upozorňujeme, že pred spárovaním je potrebné k zariadeniu pripojiť žalúzie alebo rolety a vykonať kalibráciu polohy. Pri roletách dvakrát stlačte tlačidlo K1. Pri žalúziách stlačte trikrát tlačidlo K1, kalibrácia sa spustí automaticky.

  Po kalibrácii nastavte ZigBee bránu do režimu párovania a potom päťkrát za sebou krátko stlačte tlačidlo K2 (Alebo resetujte napájanie zariadenia 5-krát za sebou). Od motora musí byť odpoveď, že regulátor je úspešne pridaný do siete. Potom sa zariadenie zobrazí v nájdených zariadeniach.

  Na spárovaný modul pridajte Žalúzie alebo Rolety. Teraz je tiež možné spustiť kalibráciu v nastaveniach služieb zariadenia.

  1.3 SR ZG9100A

  ZigBee s 1 relé. Postupujte podľa pokynov v príručke k zariadeniu. Pamätajte, že pred spárovaním je potrebné správne pripojiť výstupné zariadenie. Nastavte ZigBee bránu do režimu párovania kliknutím na Nájsť nové zariadenia. Potom krátko stlačte kláves Reset päťkrát za sebou alebo znova zapnite napájanie zariadenia päťkrát za sebou, ak kláves Prog. nie je prístupný. Pripojené svetlo bude 5-krát blikať a zostane svietiť, potom sa zariadenie zobrazí v nájdených zariadeniach.

  Na spárovaný modul pridajte Digitálne výstupné zariadenie.

  1.4 SR ZG2801-K2

  ZigBee tlačidlo v ráme so 4 mikrospínačmi. Postupujte podľa pokynov v príručke k zariadeniu. Najskôr v prípade potreby odpojte zariadenie zo starej siete ZigBee. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo Zap/Vyp najmenej na 5 sekúnd, kým sa nerozsvieti LED indikátor, potom ihneď stlačte 5krát tlačidlo Zap/Vyp - LED indikátory niekoľkokrát blikajú. Potom nastavte ZigBee bránu do režimu párovania kliknutím na Nájsť nové zariadenia. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo Zap/Vyp najmenej na 5 sekúnd, kým sa nerozsvieti LED indikátor, potom ihneď krátko stlačte Tlačidlo jasu. Keď LED indikátory blikajú niekoľkokrát rýchlo, znamená to, že zariadenie sa páruje s bránou ZigBee a malo by sa objaviť v nájdených zariadeniach.

  Na spárovaný modul pridajte ovládacie tlačidlo Zap/Vyp/Úroveň, ovládacie tlačidlo Farba a ovládacie tlačidlo Teplota farieb. Pamätajte, že fyzické tlačidlo zapnutia/vypnutia na prístroji nefunguje tak, ako pri párovani - táto funkcia sa používa na spárovanie a resetovanie zariadenia. Na reguláciu úrovne je potrebné použiť dlhé stlačenie tlačidla jasu.

  2. Philips hue

  Podporované sú žiarovky Philips hue - biele prostredie a biele a farebné prostredie. V obidvoch prípadoch je najskôr potrebné žiarovku odstrániť z predchádzajúcej siete ZigBee.

  Žiarovka pripojená k Hue sa odstráni pomocou aplikácie Hue. Ak nie je známe, kde je žiarovka pripojená, skúste ju spárovať s Hue zadaním 6-znakového sériového čísla v aplikácii Philips Hue. Potom ho odstráňte.

  Nespárovaná žiarovka sa pripojí k bráne TapHome ZigBee po nastavení brány do režimu párovania kliknutím na Nájsť nové zariadenia a zapnutím žiarovky.

  2.1. Biela žiarovka

  Na spárovaný modul pridajte analógové výstupné zariadenie.

  2.2. Biela a farebná atmosféra

  Na spárovaný modul pridajte zariadenie RGB Light.

  3. IKEA

  3.1. LED žiarovka TRADFRI

  Pripravte žiarovku pripojením k zdroju napájania pomocou vypínača. Začnite so zapnutou žiarovkou. Nastavte ZigBee bránu do režimu párovania kliknutím na Nájsť nové zariadenia. Potom žiarovku vypnite a zapnite 6krát - s krátkym zapnutím a dlhším vypnutím. Počas týchto impulzov nie je potrebné, aby sa žiarovka zapínala. Na konci nechajte žiarovku zapnutú. Ak sa správne resetuje, krátko sa zapne a potom stlmí nadol a nahor, kým sa párovanie neskončí.

  Na spárovaný modul pridajte Analógové výstupné zariadenie.

  3.2. Prepínač ON / OFF TRADFRI

  Nastavte ZigBee bránu do režimu párovania kliknutím na Nájsť nové zariadenia. Stlačte tlačidlo párovania (nachádza sa pod zadným krytom vedľa batérie) 4 krát za sebou. Červené svetlo na prednej strane by malo niekoľkokrát zablikať a vypnúť. Po niekoľkých sekundách sa znova zapne a pulzuje. Po pripojení sa svetlo vypne.

  Na spárovaný modul pridajte dve tlačidlá - tlačidlo Zap/Úroveň a Vyp/Úroveň. Správne funguje s krátkym a dlhým stlačením.

  3.3. Zásuvkový adaptér TRADFRI

  Nastavte ZigBee do režimu párovania kliknutím na Nájsť nové zariadenia. Stlačte a podržte tlačidlo Reset (dierka pod svetlom, ktorá sa nachádza v hornej časti (v prípade Veľkej Británie v dolnej časti) zásuvky) pomocou sponky, kým biele svetlo nezačne blednúť. Podržte tlačidlo ešte niekoľko sekúnd a potom ho uvoľnite.

  Na spárovaný modul pridajte Digitálne výstupné zariadenie.

  3.4. Pohybový senzor TRADFRI

  Nastavte ZigBee bránu do režimu párovania kliknutím na Nájsť nové zariadenia. Stlačte tlačidlo párovania 4 krát za sebou. Červené svetlo na prednej strane by malo niekoľkokrát zablikať a vypnúť. Po niekoľkých sekundách sa znova zapne a pulzuje. Po pripojení sa svetlo vypne.

  Na spárovaný modul pridajte Jazýčkový kontakt. Upozorňujeme, že toto zariadenie nikdy neodosiela udalosť „žiadny pohyb“, takže sa v aplikácii TapHome Core automaticky vymaže. Taktiež neodošle udalosť skôr ako približne jednu minútu po predchádzajúcej udalosti.

  3.5. Zosilňovač signálu TRADFRI

  Nastavte bránu ZigBee do režimu párovania kliknutím na Nájsť nové zariadenia. Na 5 sekúnd stlačte kancelárskou sponkou resetovacie tlačidlo prístroja. Počas párovania LED pomaly bliká / stmieva. Po dokončení párovania zostane LED svietiť.
  K tomuto modulu nie sú pridané žiadne zariadenia - funguje iba ako zosilňovač.

  4. Aqara

  4.1. Aqara snímač teploty, vlhkosti a tlaku

  Nastavte ZigBee bránu do režimu párovania kliknutím na Nájsť nové zariadenia. Stlačte a podržte tlačidlo Reset na zariadení po dobu + - 5 sekúnd, kým nezačne blikať modrá kontrolka. Potom sa zariadenie spáruje s bránou.

  K spárovanému modulu pridajte dve zariadenia: Snímač teploty a Snímač tlaku.

  4.2. Senzor pohybu a osvetlenia Aqara

  Nastavte ZigBee bránu do režimu párovania kliknutím na Nájsť nové zariadenia. Stlačte a podržte tlačidlo Reset na zariadení po dobu + - 5 sekúnd, kým nezačne blikať modrá kontrolka. Potom sa zariadenie spáruje s bránou.

  Na spárovaný modul pridajte dve zariadenia: Stavový kontakt a Snímač jasu.

  4.3. Magneticky senzor dverí a okien Aqara

  Nastavte ZigBee bránu do režimu párovania kliknutím na Nájsť nové zariadenia. Stlačte a podržte tlačidlo Reset na zariadení + - 5 sekúnd, kým nezačne blikať modré svetlo. Potom sa zariadenie spáruje s bránou.

  Na spárovaný modul pridajte Stavový kontakt.

  4.4. Senzor úniku vody Aqara

  Nastavte ZigBee bránu v režime párovania kliknutím na Nájsť nové zariadenia. Stlačte a podržte Logo vody na zariadení na + - 10 sekúnd, kým modré svetlo trikrát neblikne, uvoľnite logo vody a počkaj. Potom sa zariadenie spáruje s bránou.

  Na spárovaný modul pridajte Stavový kontakt

  4.5 Modul jednoduchého prepínača Aqara T1 (s / bez neutrálom / u)

  Po kabeláži modul zapnite po nastavení brány ZigBee v párovacom režime kliknutím na Nájsť nové zariadenia. Ak sa párovanie nepodarí, počkajte, kým sa hľadanie úplne dokončí. Potom resetujte nastavenie siete modulu. Buď podržte tlačidlo na module po dobu 8 sekúnd, alebo keď je pripojený externý vypínač, zapnite ho a približne 5-krát resetujte nastavenia siete. Modrá kontrolka na module by mala rýchlo blikať.

  Potom modul vypnite a spustením režimu párovania kliknite na Nájsť nové zariadenia a zapnite modul.

  Na spárovaný modul pridajte Digitálne výstupné zariadenie.

  4.6. Senzor vibrácií Aqara

  Nastavte bránu ZigBee v režime párovania kliknutím na Nájsť nové zariadenia . Stlačte a podržte resetovacie tlačidlo na zariadení po dobu + - 5 sekúnd, kým nezačne blikať modrá kontrolka, uvoľnite resetovacie tlačidlo a stlačte ho každé 2 sekundy, kým sa zariadenie nespáruje - maximálne 20-krát.

  Na spárovaný modul pridajte Stavový kontakt.

  4.7. Inteligentný nástenný vypínač Aqara H1 EU (bez neutrálu)

  Nastavte bránu ZigBee v režime párovania kliknutím na Nájsť nové zariadenia. Stlačte a podržte tlačidlo na zariadení po dobu + - 10 sekúnd (kým modré svetlo nezačne blikať a prestane blikať), uvoľnite ho a počkajte. Potom sa zariadenie spáruje s bránou.

  Na spárovaný modul pridajte dve digitálne výstupné zariadenia. Po pridaní druhého zariadenia otvorte nastavenia služby a zmeňte ID koncového bodu na 2.

  4.8. Bezdrôtový diaľkový spínač Aqara (Double Rocker WXKG02LM)

  Nastavte bránu ZigBee v režime párovania kliknutím na Nájsť nové zariadenia. Stlačte a podržte tlačidlo na zariadení po dobu + - 10 sekúnd (kým modré svetlo nezačne blikať a prestane blikať), uvoľnite ho a počkajte. Potom sa zariadenie spáruje s bránou.

  K spárovanému modulu pridajte dve Viacstavové tlačidlá. Po pridaní druhého zariadenia otvorte nastavenia služby a zmeňte ID koncového bodu na 2.

  5. SONOFF

  5.1. Kontaktný snímač

  Nastavte ZigBee bránu do režimu párovania kliknutím na Nájsť nové zariadenia. Stlačte a podržte tlačidlo Reset na 5 s, kým LED indikátor trikrát neblikne, čo znamená, že zariadenie vstúpilo do párovania režim.

  Na spárovaný modul pridajte Stavový kontakt.

  5.2. Senzor teploty a vlhkosti

  Nastavte ZigBee bránu do režimu párovania kliknutím na Nájsť nové zariadenia. Stlačte a podržte tlačidlo Reset na 5 s, kým LED indikátor trikrát neblikne, čo znamená, že zariadenie prešlo do režimu párovania.

  Na spárovaný modul pridajte Snímač teploty.

  5.3. Bezdrôtové tlačidlo

  Nastavte ZigBee bránu do režimu párovania kliknutím na Nájsť nové zariadenia. Stlačte a podržte tlačidlo Reset na 5 s, kým LED indikátor trikrát neblikne, čo znamená, že zariadenie vstúpilo do párovacieho režimu. Tlačidlo Reset je vo vnútri prístroja - je preto potrebné otvoriť kryt prístroja.

  Na spárovaný modul pridajte tlačidlo Vypnuté/Úroveň. Upozorňujeme, že toto zariadenie nepodporuje dlhé stlačenie - dlhým stlačením sa odosiela príkaz.

  5.4. Pohybový senzor

  Nastavte ZigBee bránu do režimu párovania kliknutím na Nájsť nové zariadenia. Predtým nespárované zariadenie (úplne nové) automaticky prejde do režimu párovania po zapnutí. V opačnom prípade stlačte a podržte resetovacie tlačidlo cez malý otvor v hornej časti po dobu asi 5 sekúnd, kým kontrolka niekoľkokrát nebliká. Zariadenie potom prejde do režimu párovania.

  Na spárovaný modul pridajte Stavový kontakt.

  5.5. Prepínač ZBMini Nastavte bránu ZigBee do režimu párovania kliknutím na Nájsť nové zariadenia. Predtým nespárované zariadenie (úplne nové) po zapnutí automaticky prejde do režimu párovania. V opačnom prípade stlačte a podržte resetovacie tlačidlo hore asi 5 sekúnd, kým kontrolka niekoľkokrát nebliká. Zariadenie potom prejde do režimu párovania.

  Na spárovaný modul pridajte digitálne výstupné zariadenie.

  6. Eurotronic

  6.1. Termostat kúrenia pre ventil chladiča

  Postupujte podľa pokynov v inštalačnej príručke a najskôr namontujte termostat na ventil chladiča. Potom ho zapnite a nechajte termostaticky mechanicky nakalibrovať na ventil. Nastavte ZigBee bránu do režimu párovania kliknutím na Nájsť nové zariadenia. Podržte tlačidlá Boost, + a - - na displeji sa zobrazí počet od 1 do 10. Uvoľnite, akonáhle sa zobrazí „rES“. Stlačením klávesu Boot jedenkrát po zobrazení „Jin“ spustíte párovanie do siete ZigBee. Po úspešnom spárovaní by sa malo zobraziť „Ins“ a tlačidlo zosilnenia by malo blikať nazeleno.

  Na spárovaný modul pridajte Termostatické zariadenie.

  7. SMaBiT

  7.1. Nástenný termostat s relé
  Nastavte ZigBee bránu do režimu párovania kliknutím na Nájsť nové zariadenia. Predtým nespárované zariadenie (úplne nové) zobrazí No NET a do režimu párovania vstúpi po podržaní tlačidla +, kým sa nezobrazí krátko Joi. V opačnom prípade použite nasledujúci postup resetovania:

  Aby ste mohli nástenný termostat zaregistrovať v novom systéme inteligentnej domácnosti, je potrebné ho najskôr resetovať.

  Podržte obe tlačidlá (+ a -) po dobu 5 sekúnd. Na displeji sa zobrazí „Pro“. Stláčajte tlačidlo „+“ tak často, ako sa vpravo od slova „Pro“ zobrazuje slovo „RST“. Teraz stlačte obe tlačidlá znova. Najskôr sa na displeji zobrazí „Áno“. Potom sa prístroj reštartuje. Ak od vloženia batérií uplynulo menej ako 30 sekúnd, môžete tento krok preskočiť.

  Opäť podržte obe tlačidlá na 5 sekúnd. Na displeji sa zobrazí „Pro“. Stláčajte tlačidlo „+“ tak často, aby sa slovo „prečítané“ zobrazilo priamo v slove „Pro“. Opäť stlačte obe tlačidlá. Najskôr sa na displeji zobrazí „Áno“. Prístroj sa reštartuje a nastavenia sa odstránia. Na obrazovke sa namiesto teploty zobrazí správa „žiadna sieť“. Teraz môžete znova zaregistrovať termostat. Ak sa na displeji zobrazí „Nie“, počkali ste s vložením batérií alebo po úspešnom dokončení kroku 1 viac ako 30 sekúnd. Opakujte postup od kroku 1.

  Na spárovaný modul pridajte zariadenie termostatu.

  8. Danalock

  8.1. Zámok dverí Danalock V3 ZigBee

  Danalock môžete nakonfigurovať pomocou tlačidla, ktoré sa nachádza v malom otvore v hornej časti zámku. Nastavte bránu ZigBee do režimu párovania kliknutím na Nájsť nové zariadenia. Na predtým nespárovaných zariadeniach (úplne nových) kliknite na konfiguračné tlačidlo a zariadenie prejde do režimu párovania - LED na zariadení bude blikať na zeleno. V opačnom prípade 10-krát kliknite na konfiguračné tlačidlo, aby ste resetovali všetky nastavenia - LED na prístroji bude blikať načerveno. Po správnom resetovaní vstúpte do režimu párovania, ako bolo popísané vyššie.

  Na spárovaný modul pridajte Zámok dverí.

  9. POPP

  9.1. POPP Smart Termostat pre radiátorový ventil

  Postupujte podľa pokynov v inštalačnej príručke a najskôr namontujte termostat na ventil chladiča. Nastavte bránu ZigBee do režimu párovania kliknutím na Nájsť nové zariadenia. Na predtým nespárovanom zariadení (úplne novom) stlačte raz tlačidlo na inteligentnom termostate POPP. Symbol spojenia na obrazovke začne blikať. Inštaláciu ukončite stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy na inteligentnom termostate POPP. Inteligentný termostat Popp dokončí režim montáže a na nasledujúcej obrazovke zobrazí nastavenie teploty.

  Ak potrebujete spárovať inteligentný termostat POPP s novým rozbočovačom / bránou Zigbee, musíte zariadenie najskôr spárovať s novým rozbočovačom.

  Obnovenie továrenských nastavení inteligentného termostatu POPP:

  1. Vyberte jednu batériu.

  2. Počas vkladania batérie podržte tlačidlo na inteligentnom termostate. Ak displej funguje správne, displej začne blikať.

  3. Keď displej prestane blikať, uvoľnite tlačidlo. POPP Smart Thermostat je teraz nastavený na pôvodné nastavenie z výroby.

  4. POPP Smart Thermostat sa prepne do režimu montáže. Na obrazovke inteligentného termostatu uvidíte „M“, čo naznačuje, že by ste teraz mali byť schopní spárovať váš POPP inteligentný termostat s novým hubom / bránou Zigbee.

  Na spárovaný modul pridajte termostat.