Vlastnosti
Osvetlenie
15x Osvetlenie
Elektrické ovládanie okien
1x Elektrické ovládanie okien
Chladenie
1x Chladenie
Horúca voda
1x Horúca voda
Klasický vypínač
1x Klasický vypínač
Smart vypínač
1x Smart vypínač
Video vrátnik
1x Video vrátnik

Reviews