Vlastnosti
Žalúzie alebo rolety
11x Žalúzie alebo rolety
Zónová regulácia kúrenia
11x Zónová regulácia kúrenia
Obehové čerpadlo
12x Obehové čerpadlo
Kotol
1x Kotol
Meranie energie
1x Meranie energie
Ovládanie sauny
1x Ovládanie sauny