Vlastnosti
Osvetlenie
27x Osvetlenie
Stmievanie svetla alebo ovládanie farieb
7x Stmievanie svetla alebo ovládanie farieb
Zónová regulácia kúrenia
15x Zónová regulácia kúrenia
Žalúzie alebo rolety
14x Žalúzie alebo rolety

Reviews