Október 2021 Lužianky, Slovensko
Vlastnosti
Osvetlenie
27x Osvetlenie
Stmievanie svetla alebo ovládanie farieb
7x Stmievanie svetla alebo ovládanie farieb
Zónová regulácia kúrenia
15x Zónová regulácia kúrenia
Žalúzie alebo rolety
14x Žalúzie alebo rolety

Reviews