Automatický prístroj na spracovanie vstrekolisových produktov. Hydraulické aktuátory, magnetické kontakty, tlačidlá s LED na obsluhu. Časovania postupnosti siedmych krokov výrobného procesu. * Jedna sada smart rulov nastavuje časované akcie, ktoré sa majú vykonať v danom kroku * Druhá sada smart rulov určuje, či boli splnené podmienky na skok na ďalší krok * Smart ruly s najvyššou prioritou sa starajú o odstavenie systému pri otvorení bezpečnostných dvierok
Vlastnosti
Meranie energie
1x Meranie energie
Zabezpečenie
1x Zabezpečenie
Senzory
8x Senzory

Reviews