Trnava, Slovensko

Júl 2020 Trnava, Slovensko
Vlastnosti
Žalúzie alebo rolety
9x Žalúzie alebo rolety
Modbus
1x Modbus
Ventilácia
1x Ventilácia
Zónová regulácia kúrenia
8x Zónová regulácia kúrenia
Kotol
1x Kotol
Zavlažovanie
4x Zavlažovanie
Obehové čerpadlo
1x Obehové čerpadlo
Meranie energie
2x Meranie energie