10 chát v Demänova Village, Slovensko

Marec 2020 10 chát v Demänova Village, Slovensko
Vlastnosti
Regulácia vykurovania
10x Regulácia vykurovania
Kotol
10x Kotol
Osvetlenie
10x Osvetlenie
Zabezpečenie
10x Zabezpečenie
Senzory
10x Senzory
Meranie energie
10x Meranie energie
Prívod vody
10x Prívod vody