November 2019 Štadión Ferenca Puskaša, Budapešť, Maďarsko
V žľaboch dažďovej vody na tribúne je nainštalovaných 330 snímačov teploty. Výstupy ovládajú elektrické odmrazovacie obvody. Päť Core je prepojených zo samostatných častí tribúny.