Október 2019 Myjava, Slovensko
Vlastnosti
Regulácia vykurovania
1x Regulácia vykurovania
Kotol
1x Kotol
Obehové čerpadlo
1x Obehové čerpadlo
Zónová regulácia kúrenia
3x Zónová regulácia kúrenia

Reviews