Vyhledávání
MENU
  • Výrazy / Skriptovací jazyk
  • Uživatelé a oprávnění
  • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
  • Zigbee (prostřednictvím MQTT, pro programátory)

    https://github.com/szjoz/mqtt2tcp