Vyhledávání
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Uživatelé a oprávnění
 • Záloha, obnova zálohy, reset na tovární nastavení
 • ZigBee

  1. Přidání ZigBee brány do TapHome Bus

  Chcete-li přidat bránu ZigBee na sběrnici TapHome, použijte stejný postup jako pro jakékoli zařízení TapHome. V okně TapHome Bus zvolte - 'Najít nová zařízení' - a počkejte, dokud se na sběrnici pridá ZigBee Gateway. Nyní ji najdete v zařízeních TapHome Bus:

  2. Přidání nového rozhraní

  V možnostech hardwaru vyberte možnost Přidat nové rozhraní a v seznamu vyberte ZigBee:

  V rozhraní ZigBee klikněte na „ ZigBeeGatewayId“ a vyberte si z dříve nalezených ZigBee bran.

  3. Inicializace sítě ZigBee

  Když vytváříte novou síť ZigBee a seznam zařízení přidaných v rozhraní ZigBee je prázdný, je možné inicializovat novou síť ZigBee:

  Pokud kliknete na tuto možnost, zobrazí se varování s popisem. Pokud budete pokračovat, všechna dříve uložená nastavení v ZigBee budou odstraněna a nové síťové PAN ID, rozšířené PAN ID a síťové klíče budou automaticky vygenerovány a uloženy v bráně.

  Je také nutné vybrat kanál ZigBee. Pamatujte, že kanály ZigBee jsou ve stejném rádiovém frekvenčním pásmu jako síť WiFi:

  Zkuste použít kanál, který se přímo neshoduje s kanály použitými ve vaší WiFi síti.

  4. Reinicializujte síť ZigBee

  Pokud jste již vytvořili ZigBee síť a přidali jste zařízení, ale musíte změnit ZigBee bránu z důvodu selhání, přidejte nejprve novou ZigBee bránu namísto staré a poté klikněte na tlačítko Znovu inicializovat:

  Všechna dříve přidaná zařízení se musí znovu připojit k síti - některá stačí vypnout a zapnout (například žárovky) - další je třeba aktivovat (například tlačítka) a některá znovu nastavit do režimu párování.

  5. Přidání zařízení ZigBee

  Počet modulů připojených k jedné bráně Zigbee je omezen na 15!

  V ZigBee se síťová zařízení přidávají během procedury zvané párování. Chcete-li nastavit zařízení do režimu párování, postupujte podle pokynů v podporovaných zařízeních nebo v uživatelské příručce zařízení. Před uvedením zařízení do režimu párování je nutné kliknout na tlačítko „Najít nové zařízení“:

  Nyní je párování s ZigBee Gateway povoleno po dobu jedné minuty. Pamatujte, že do režimu párování by mělo být najednou nastaveno pouze jedno zařízení. Zařízení je vždy přidáno jako modul ZigBee . Během párování je zařízení ZigBee zkoumáno na podporované funkce a podle výsledků lze do modulu přidat zařízení TapHome. Po nalezení nového zařízení se vraťte zpět do rozhraní ZigBee a vyberte modul ze seznamu:

  Pokud zařízení během procesu párování odpovídá se všemi parametry, zobrazí se název výrobce a identifikátor modelu zařízení. K dispozici je také zaškrtávací políčko - „Povolit přidání všech typů zařízení“ - toto lze použít k přidání libovolného zařízení do modulu nebo pokud zařízení správně nepodporuje informace o podporovaných funkcích. Pokud toto políčko nezaškrtnete, po kliknutí na tlačítko „Přidat zařízení“ se nabídnou pouze podporovaná zařízení.

  Pokud je toto políčko zaškrtnuto, jsou nabízena všechna skutečně implementovaná zařízení.

  Výběr zařízení ze seznamu vytvoří zařízení v seznamu modulů - například u předchozího zařízení se výběrem RGB Light vytvoří ZigBee RGBW světlo v seznamu modulů:

  Pamatujte, že existují ZigBee moduly, které podporují více než jedno zařízení TapHome - například čidlo teploty, vlhkosti a tlaku - v tomto případě musíte přidat dvě zařízení - čidlo teploty / vlhkosti a čidlo tlaku:

  6. Odstranění zařízení a modulů ZigBee

  Stejně jako u všech ostatních zařízení TapHome je možné v nastavení služby najít tlačítko „Odstranit“ pro odebrání zařízení. V případě ZigBee můžete odstranit každé zařízení v modulu samostatně, ale v případě, že odstraníte modul, budou odstraněna všechna spárovaná zařízení najednou. Ve skutečnosti odstranění modulu také znamená odeslání příkazu „leave“ do zařízení ZigBee. Zařízení pracující na hlavním napájecím zdroji tento požadavek akceptují a opouštějí síť - pak jsou obvykle připravena k párování do nové sítě ZigBee. Zařízení napájená z baterie jsou obvykle v režimu spánku, proto se doporučuje je před odesláním příkazu „opustit“ probudit (stisknutím tlačítka, resetovacího tlačítka atd.). V takovém případě, pokud zařízení neakceptuje příkaz 'leave', je stejně odebráno ze skutečné brány a mělo by být resetováno ručně, než bude možné jej spárovat s novou sítí (viz popis podporovaných zařízení).