Ultimátne riešenie – populárny senzor od firmy Somfy pripojený na TapHome zbernicu. Citlivosť je konfigurovateľná cez aplikáciu, nie je potrebné používať potenciometer.

Vlastnosti

  • Rýchlost vetra v km/h
  • Intenzita slnečného žiarenia v percentách s jedným percentom pre každý kLux, merací rozsah 0,8 – 100kLux
  • Vonkajšia teplota
  • Zapája sa na internú zbernicu TapHome
  • Výrobný proces je certifikovaný podľa TÜV SÜD ISO 9001: 2000
  • Schémy zapojenia sú tu
  • DWG knižnica je tu