• 16A
  • Relé je vymeniteľné
  • 1 TE veľkosť v elektrickom rozvádzači
  • na DIN lištu