Zigbee podomietkový spínač

Bezpotenciálový podomietkový 1 reléový prepínač ZigBee.

Vlastnosti