Zigbee podomietkový spínač

Bezpotenciálový podomietkový 1 reléový prepínač ZigBee.

Vlastnosti

  • 2 reléové výstupy
  • 100 - 240 V str
  • 50/60 Hz
  • Hodnotenia pri 230 V str., 50 Hz:
    • Maximálne štandardné osvetlenie 4,8 A.
    • Maximálna svietivosť LED 1.4A