Univerzálny stmievač

Stmievač pre rôzne typy svetiel 230VAC riadený 0-10V zo 4 AO modulu.

Vlastnosti

 • Vstup 0-1-10V
  • Volič zaťaženia pre:
  • 230 V žiarovka alebo halogén 400 W
  • 230V stmievateľná LED 100W
  • Stmievateľná kompaktná žiarivka (CFL) 100 W
  • Stmievateľné elektronické transformátory pre NN LED 100W
  • Toroidné elektromagnetické transformátory pre NN halogén 400W
  • Elektromagnetické transformátory E-Core pre NN halogén 400W
  • Elektronické transformátory (predradníky) pre NN halogén 400W
 • Stmievané svetlo musí mať spotrebu energie najmenej 3 W
 • Dokumentácia výrobcu je tu https://gfinder.findernet.com/public/attachments/15/EN/S15EN.pdf