Release notes

2017.1.6: Aktualizácia grafov

Vo verzii 2017.1.6 sme aktualizovali grafy.

Release 2017.1.6 prináša aktualizáciu do histórie grafov. Zoznam všetkých funkcií obsahuje nasledujúce grafy, zobrazenia a možnosti::

  • Podpora priebežných aj diskrétnych typov grafov
  • Pokročilé štatistiky pre min / max / priemerné hodnoty v pevných alebo meniacich sa časových obdobiach
  • Export dát do csv pre ďalšiu analýzu v Exceli alebo Tabuľke

Nahrávanie údajov do grafov je možné len ak máte práva servisného technika alebo admina.

VÝMENA MODULU

V prípade, že potrebujete vymeniť (IO) modul za modul a už ste mu pridelili niekoľko inteligentných pravidiel, táto funkcia vám  umožní vymeniť ho za pár sekúnd.

OVLÁDANIE TLAČIDLAMI – DVOJITÝM KLIKNUTÍM A TROJITÝM KLIKNUTÍM

Ovládanie tlačidlami bolo vylepšené tak, aby zahŕňalo aj dvojité kliknutie a trojité kliknutie – okrem predtým dostupného krátkeho stlačenia a dlhého stlačenia.

AUTOMATIZÁCIA ŽALÚZIÍ – AKTUALIZÁCIA RIADENIA UHLA

Inteligentné pravidlo Rolety s tlačidlami Hore a Dolu“ bolo aktualizované tak, aby umožnilo zvoliť typ správania – ponechať žalúzie spustené a umožniť len ovládanie uhla.

  • Typ akcie Krátke stlačenie: Keď stlačíte tlačidlo, žalúzie prejdú úplne nahor alebo nadol. Ďalším stlačením ich zastavíte. Ak je navolená možnosť Povolenie len zmeny uhla lamiel, uhol sa zmení z 0% na 100% alebo naopak v závislosti od predchádzajúceho smeru pohybu.
  • Typ akcie Krátke a dlhé stlačenie: Pri krátkom stlačení sa žalúzie menia len o 25%. Napr. Ak sú lamely natočené na 90 stupňoch, zmenia svoj uhol o 0,25 * 90 = 22,5 stupňov. Dlhé stlačenie ich posiela úplne nahor alebo nadol. V prípade, že je navolená možnosť Povoliť len zmenu uhla lišty, dlhé stlačenie zmení uhol buď na 0 stupňov alebo na 90/180 stupňov v závislosti od typu žalúzií.

AUTOMATIZÁCIA ŽALÚZIÍ – HĹBKA SLNEČNÝCH LÚČOV

Inteligentné pravidlo „Nastavenie žalúzií podľa slnka“ získalo významnú aktualizáciu.

  • Úroveň žalúzií: možnosť určiť, koľko metrov priameho slnečného svetla sa vpustí dnu – v prípade, že užívatelia nechcú úplne tienenie. Toto nastavenie môže byť užitočné aj pre rolety.
  • Uhol žalúzií: možnosť ponechať žalúzie spustené a ovládať len uhol.

NASTAVTE DO AUTOMATICKÉHO REŽIMU – INTELIGENTNÉ PRAVIDLO „AKCIA PRI STLAČENÍ“

Stlačením tlačidla je teraz možné zmeniť režim zariadenia z manuálneho na automatický.

ELEKTROMER

Pridali sme čítanie impulzných meračov. Zobrazuje skutočnú spotrebu energie, kumulatívnu historickú spotrebu a grafy.

Vo verzii 2017.1 ešte nie je možné k nameraným údajom priradiť automatizáciu – inteligentné pravidlá (Smart Rules). Pracujeme na aktualizácii, aby sme to umožnili.

KONFIGURÁCIA SVETELNÝCH SCÉN REV2.0

Nastavenie a ovládanie svetelných scén bolo prepracované od základov. Pozrite si prosím video s inštrukciami pre konfiguráciu tu.

OPRÁVNENIA

Oprávnenia umožňujú nastaviť rôzne typy prístupových práv k zariadeniam a inteligentným pravidlám (smart rules). Napríklad, servisná osoba môže chcieť obmedziť používateľov na vykonanie určitých činností, ktoré môžu brániť funkčnosti systému. Súčasne si môžu ponechať prístup k týždenným rozvrhom, senzitivitu žalúzií na slnečné svetlo atď.

Podrobné informácie o špecifikácii a konfigurácii sú tu.

Viac-stavový prepínač

Viac-stavový prepínač je typ virtuálneho zariadenia, ktoré môže mať viac ako dva stavy – príklady môžu byť napríklad viacero stupňov poplachu, viac svetelných scén v jednej miestnosti, rýchlosť ventilátora atď.