Modbus

Modbus

Podporované typy Modbus

 • Modbus RTU
 • Modbus TCP

Nastavenie

Prejdite do Menu – Nastavenia – Hardvér – Modbus, vyberte – Pridať modbusové zariadenia

Podporované typy zariadení Modbus

Použite generické typy zariadení na definovanie vlastnej integrácie Modbus:

 • Teplotný senzor
 • Termostat
 • Prepínač
 • Multi-funkčný prepínač
 • Dimmer / Analógový výstup
 • Elektromer
 • Modbus Wrapper

Prednastavené zariadenia

 • Atrea
 • Domat M312 (Triac PWM výstupný modul)
 • Domat UC100 Thermostat
 • Acean DWH5x
 • SFAR MiniModbus 1TE (vstup pre teplotné senzory PT100/500/1000)

Servisné nastavenia

Otvorte Zariadenie – Servisné nastavenia – záložku Zariadenie

Čítanie a písanie výrazov

MODBUSR(<RegisterType>, <RegisterAddress>, <DataType>)

MODBUSW(<RegisterType>, <RegisterAddress>, <DataType>, <DeviceVariableToWrite>)

<RegisterType> = C (coil), A (analog input), H (holding register), D (discrete input), SC (single coil), SH (single holding register)

<RegisterAddress> = modbus register address

<DataType> = Int16 (-32,768 to 32,767), Uint16 (0 to 65,535), Int32 (-2,147,483,648 to 2,147,483,647), Uint32 (0 to 4294967295), Bool (0 or 1). All data types can have one of the prefixes „BigEndian“ or „LittleEndian“ to define byte order.

<DeviceVariableToWrite> = Device variable to be written to modbus register – can be found in advanced settings

Príklad: Použite Expression na získanie aktuálnej teploty z prístroja Modbus

MODBUSR(H, 20, Int16)/100
  Returns value of holding register on address 20 in int16 format and divides it by 100.

Rôzne zariadenia implementujú výrazy na získanie a / alebo zápis ich hodnôt z / do Modbus:

 • Čítanie teploty (Teplotné senzory/ Termostat)
 • Čítanie vlhkosti (Termostat)
 • Čítanie stavu prepínača (Prepínač / Multifunkčný prepínač)
 • Zapisovanie stavu prepínača (Prepínač / Multifunkčný prepínač)
 • Čítanie požadovanej teploty (Termostat)
 • Zapisovanie požadovanej teploty (Termostat)
 • Čítanie celkovej spotreby (Elektromer)
 • Čítanie dopytu (Elektromer)
 • Čítanie úrovne (AO)
 • Zapisovanie úrovne (AO)

Interné počítadlo intervalov

Počet milisekúnd; Definuje, ako často by sa hodnoty mali aktualizovať.