Kabeláž

Kabeláž

Hviezdicová topológia

Výstupy

 • Modul 12DO DIN sa inštaluje do elektrického rozvádzača
 • Káble sú ťahané samostatne pre každý vykurovací okruh, každý žalúziový motor alebo každé svetlo

Vstupy

 • Modul 24UI DIN sa inštaluje do elektrického rozvádzača
 • Dátové káble sú ťahané samostatne v každej miestnosti pre teplotné senzory, či tlačidlá svetiel a žalúzií. Tieto vstupy sú v rozvádzači zapojené do modulu 24UI DIN.
 • Teplotné senzory je niekedy potrebné kalibrovať pri inštalácii do hviezdicovej topológie. Odporúčame použiť samostatný referenčný teplomer. Odporúčame napr. tento. Kalibrácia sa nastavuje v zložke rozšírené nastavenia senzora teploty.

Zbernicová topológia

Výstupy

 • 2 DI-DO-NTC zbernicový modul sa inštaluje do inštalačnej krabice pre tlačidlové ovládače svetiel alebo žalúzií.
 • Z rozvádzača je ťahaný len jeden kábel napájania s rozmermi 3 × 1,5 mm2. Potom sú z inštalačnej krabice ťahané fázy do žalúzií alebo svetiel. Prúd sa dostane do zariadení spínaním 6A relé (2ks) na zbernicovom module 2 DI-DO-NTC.

Vstupy

 • Jeden dátový kábel je ťahaný z riadiacej jednotky (CORE) v elektrickom rozvádzači a je zapojený pozdĺž všetkých spojovacích boxov. Tlačidlá svetiel a žalúzií sú prepojené so vstupmi na 2 DI-DO-NTC Bus module. Teplotné, vľhkostné či CO2 senzory je rovnako možné pripojiť na daný modul.
 • Nižšie je uvedený príklad pripojenia snímačov teploty v zbernicovej topológii :

2NTC scheme

 1. Modul vložte do inštalačnej krabice pre vypínač na svetlo.
 2. Pripojte dátový kábel ku konektoru zbernice v Core.
 3. Ťahajte dátový kábel z rozvádzača do prvej miestnosti, potom do druhej miestnosti atď.
 4. Pripojte senzor izbovej teploty do jedného z NTC vstupov na module v ku krabici.
 5. Rovnako pripojte aj senzor určený do podlahy do druhého vstupu.
 6. V poslednom module na zbernici prepojte A a B s rezistorom 100R na správne ukončenie zbernice. Tento odpor nájdete pod krabičkou Core.

Hybridná topológia

Hybridná topológia je medzi hviezdicovou a zbernicovou topológiou často-krát praktickejšia.

Príklad uvedený nižšie:

 • Výstupy pre riadenie vykurovania v topológií do hviezdy
 •  Teplotné senzory zapojené do zbernicovej topológie

Heating