Hľadaj
MENU
 • Výrazy / Skriptovací jazyk
 • Používatelia a povolenia
 • Záloha, obnova zálohy, reset na továrenské nastavenia
 • Konfigurácia

  Modbus je otvorený komunikačný protokol. Zvyčajne sa používa na integráciu so zariadeniami HVAC.

  Core sa dodáva s tromi terminálmi zbernice. Okrem internej zbernice TapHome podporujú aj Modbus RTU. Port LAN v Core podporuje protokol Modbus TCP. To znamená, že na pripojenie k zariadeniam Modbus nemusíte kupovať žiadne ďalšie zariadenie od spoločnosti TapHome.

  Nastaviť

  V Nastavenia → Hardvér → Modbus definujte nové rozhranie:

  • Modbus RTU (Definujte terminál: BUS1, BUS2 alebo BUS3)
  • Modbus TCP (Definujte adresu IP pre každé zariadenie)

  Ak používate Modbus RTU (cez kábel RS485), uistite sa, že terminál, ku ktorému je pripojené vaše zariadenie Modbus, sa nepoužíva pre zbernicu TapHome. Nezabúdajte, že na jednom zbernici môžete používať viac ako jedno zariadenie modbus, ale pre každé pripojené zariadenie musíte použiť rovnaké všeobecné nastavenia zbernice (prenosová rýchlosť, parita, dátové bity, zastavovacie bity) a špecifické Slave ID.

  Na jednom termináli nie je možné kombinovať zariadenia Modbus RTU a zariadenia TapHome Bus. Obidve rozhrania sú elektricky kompatibilné, používajú však úplne iný komunikačný protokol.

  Všeobecné nastavenia komunikácie Modbus (poskytované výrobcom v príručke)

  Implementácia v rámci Taphome:

  Komunikačná tabuľka Modbus poskytnutá výrobcom

  Implementácia v rámci Taphome

  Ak komunikácia nefunguje v nasledujúcom teste, skúste zmeniť adresy registrov o -1 alebo +1 v porovnaní s hodnotami v tabuľke. To zvyčajne pomáha.

  V rozhraní Modbus RTU alebo Modbus TCP môžete pridať sadu zariadení zo šablóny: https://taphome.com/support/15695874, alebo definovať svoje vlastné :

  Podporované typy zariadení Modbus

  Na definovanie vlastnej integrácie Modbus použite všeobecné typy zariadení:

  Typ zariadenia

  Vizualizácia

  Premenná pre písané výrazy

  Teplotný senzor


  -- iba na čítanie --

  Termostat


  Se

  Prepínač


  St

  Prepínač s viacerými hodnotami

  Mu

  Stmievač / Analógový výstup


  Le

  Elektromer


  -- iba na čítanie --

  Modbus Wrapper


  -- iba na čítanie --

  Stavový kontakt


  -- iba na čítanie --

  Premenná

  Va

  Čítanie a zapisovanie hodnôt

  Typy registrov Modbus

  • C – Coil (1-bit, read/write)

  • SC – Single Coil (1-bit, read/write)

  • D – Discrete input (1-bit, read only)

  • H – Holding register (16-bit, read/write)

  • SH – Single holding register (16-bit, read/write)

  • A – Analog input (16-bit, read only)

  Typy registrov „S“ slúžia iba na zapisovacie funkcie a mali by sa používať pre zariadenia, ktoré nepodporujú zápis do viacerých registrov naraz.

  Typy údajov

  • Int16 (-32,768 to 32,767)

  • Uint16 (0 to 65,535)

  • Int32 (-2,147,483,648 to 2,147,483,647)

  • Uint32 (0 to 4,294,967,295)

  • Float (IEEE 754 Single precision floating point)

  • Bool – (-inf, 0> = false, (0, inf) = true

  • BigEndianInt16

  • LittleEndianInt16

  • BigEndianUint16

  • LittleEndianUint16

  • BigEndianInt32

  • LittleEndianInt32

  • BigEndianUint32

  • LittleEndianUint32

  • BigEndianFloat

  • LittleEndianFloat

  BigEndian je predvolené nastavenie pre každý typ údajov, napr. Int32 je to isté ako BigEndianInt32.

  MODBUSR (MODBUS READ)

  MODBUSR(register_type, register_address, data_type)
  Example: MODBUSR(H, 20, Int16)/100

  Vráti hodnotu holdingového registra na adrese 20 vo formáte int16 a vydelí ju 100.

  MODBUSW (MODBUS WRITE)

  MODBUSW(register_type, register_address, data_type, value_to_write)
  Example: MODBUSW(H, 20, Int16, Te/100)

  Zapíše teplotu senzora delenú formátom 100 int16 do registra 20 uchovávania.

  MODBUSWNE (MODBUS WRITE NOT EQUAL)

  Zápisy do registra sa zapíšu, iba ak je aktuálna hodnota iná. Číta hodnotu, skontroluje, či sa rovná a zapíše do registra, ak nie. Užitočné pre uloženie pamäte EEPROM.

  MODBUSWNE(register_type, register_address, data_type, value_to_write)
  Example: MODBUSWNE(H, 20, Int16, Te/100)

  Najskôr načíta hodnotu z udržovacieho registra na adrese 20 vo formáte int16, porovná ju s teplotou teplotného senzora vydelenou 100 a iba v prípade, že hodnoty sú odlišné, zapíše teplota snímača vydelená formátom 100 int int16 do udržiavacieho registra 20.

  Registračné adresy môžu byť zapísané aj v hexadecimálnom formáte, napr. 20 je rovnaké ako 0x14.

  Výrazy

  Pomocou tohto odkazu nájdete ďalšie informácie o výrazoch: https://taphome.com/support/41123985