Hľadaj
MENU

Zrážkomer na ovládanie zavlažovania

V tomto jednoduchom návode nájdete spôsob nastavenia zariadenia na meranie úhrnu zrážok za posledných 48 hodín. Hodnota sa dá využiť na automaticke riadenie závlahy

  1. HARDWARE - Zariadenie na meranie dažďa TapHome dostupné v našom obchode


  • Zariadenie pripevnite vodorovne (použite vodnú hladinu) tak, aby bol pod ňou prázdny priestor.
  • Odstráňte konektor na konci kábla, aby ste dostali dva vodiče (červený a zelený).
  • Pripojte červený vodič na + 24 V a zelený na akýkoľvek vstup UI (24 UI, Core UI, 2UI, 6UI / 6OC atď.).

2. KONFIGURÁCIA

  • Prejdite do aplikácie Taphome a aktivujte príslušný vstup ako počítadlo impulzov. Takto sa vytvorí zariadenie na počítanie impulzov v zariadení TapHome.
  • Prejdite na položku počítadlo impulsov, stlačte Statistiky a Pridať novú štatistiku - Sum / Integral - Obdobie do teraz a nastavte periódu na 2 dni.

  • Prejdite do časti Nastavenia / Premenné / Pridať novú premennú / Všeobecnú premennú s názvom napr. "Rainfall in mm/48hours".
  • Prejdite na premennú Rainfall in mm/48hours a pridajte nový Smart rule Vzorec. Na výpočet zrážok za posledných 48 hodín použite nasledujúce nastavenia (Zariadenie používa 1 impulz na 0,2979 mm zrážok/1m2, takže 1 mm je 3 579 impulzov).

  • Teraz máte funkčný merač úhrnu zrážok za posledných 48 hodín. To sa dá ďalej použiť na zapínanie / vypínanie automatického zavlažovacieho systému.