Hľadaj
MENU

Analyzátor zbernice


Pre lepšiu diagnostiku zbernice TapHome je možné použiť analyzátor zbernice. Prejdite na Nastavenia / Hardware / TapHome Bus a kliknite na Analyzátor zbernice:

Stránka analyzátora zbernice:

  1. Resetujte štatistiku chýb 
  2. Ak sa vyskytli chyby na zbernici, zobrazia sa tu
  3. Moduly, ktoré od posledného reštartu Core vôbec nekomunikujú s riadiacou jednotkou TapHome, nemajú žiadne štatistiky
  4. Informácie o fyzickej zbernici, kde je pripojený skutočný modul

Ak vypadne komunikáca Core s modulom - modul pravidelne neodpovedá - táto informácia sa zobrazí červenou farbou s počtom timeoutov:

Ak sa vyskytli problémy s komunikáciou, ale aktuálne modul bezproblémov komunikuje s Corom, chyby sa zobrazujú zelenou farbou aj s uvedeným počtom timeoutov z času, kedy nekomunikoval správne:

Ak prišlo k neočakávanej chybe na module, napríklad k samovoľnému reštartu, táto informácia sa zobrazí vľavo pri názve modulu v červenej farbe:

Ak je uptime modulu menej ako 30 sekúnd, táto informáca sa zobrazí vpravo v červenej farbe:

Ak je uptime modulu viac ako 30 sekúnd a menej ako 2 minúty, táto informácia sa zobrazí vpravo v zelenej farbe:

Ak je uptime modulu viac ako 2 minúty, informácia sa zobrazí vravo v šedej farbe.

Kliknutím na tlačidlo resetovať štatistiku chýb sa vymažú všetky chyby komunikácie modulu z pamäte a spustí sa nová štatistika. To sa dá využiť po zistení niektorých problémov zamerať sa len na nové problémy, ktoré sa objavia na zbernici. Kým sa štatistika nevynuluje pri každom spustení analyzátora zbernice, zobrazujú sa aj pre komunikáciu, ktorá bola pred spustením analyzátora zbernice.

Je možné pozastaviť analyzátor zbernice a skontrolovať skutočný stav bez zmien. Použite nasledujúci postup:

Ak chcete znova spustiť živé zobrazenie, použite obnovenie:

Analyzátor zbernice obsahuje možnosť rýchleho hľadania nových zariadení. Po spustení sa vykoná iba jeden cyklus nájdenia nového zariadenia - v normálnej prevádzke sa vykonajú tri cykly.

Upozorňujeme, že analyzátor zbernice používa rozsiahlu komunikáciu s modulmi, ktoré môžu spomaliť normálnu prevádzku. Po správnom zatvorení analyzátora zbernice alebo po dokončení aplikácie aplikácie TapHome už nie je analyzátor zbernice aktívny.