Hľadaj
MENU

Grandstream GDS3710

Image result for logo grandstream

Plusy

(plus) Kvalita prevedenia za danú ceu

(plus) Fish-eye kamera

Mínusy

(minus) Dizajn - PIN klávesnicu nie je možné integrovať s TapHome

Product details

Pre viac informácií o produkte, nasledujte tento odkaz.


Nastavenie základných parametrov:

 1. Call nastavte na SIP Number.
 2. Nastavte SIP číslo, ktoré bude volané pri stlačení zvončeka.
 3. Nastavte Remote PIN na otváranie dverí na 1234.
 4. Aktivujte HTTP API na diaľkové ovládanie dverí.


Je nevyhnutné, aby sa nezmenila IP adresa zvončeka. V prípade, že router môže byť nastavený na používanie trvalej adresy IP pre zariadenie cez MAC adresu, môžete toto nastavenie použiť. V prípade, že to nie je možné nastaviť, je lepšie nastaviť statickú IP adresu pre videovrátnika. V nasledujúcom príklade je adresa routeru 192.168.100.1 a adresa IP zariadenia je nastavená na 192.168.100.60.


Skontrolujte pripadne nastavte zodpovedajúce parametre:

 1. Nastavte HTTP pre web access.
 2. Overte, či HTTP port je 80.
 3. Nastavte MJPEG authentication mode na Basic.
 4. Overte, či je RTSP port nastavený na 554.


Pre SIP server je potrebné nastaviť rovnakú IP adresu ako má TapHome Core. Ak chcete nájsť IP adresu TapHome Core, použite aplikáciu TapHome a kliknutím na svoju polohu zobrazte tieto informácie. Potom nastavte nasledujúce parametre:

 1. Nastavte core IP addresu ako SIP server addresu.
 2. Nastavte core IP addresu ako outbound proxy.
 3. Nastavte SIP user ID na 112.

Skontrolujte SIP advanced settings.

 1. Local SIP port musí byť 5060.
 2. SIP Transport musí byť UDP.
 3. Vyberte stream, ktorý chcete použíať pre SIP transfer. Odporúčame vám použiť stream s nízkym rozlíšením. Postupujte podľa popisu nižšie
 4. Skontrolujte, čí je zapnutá obojsmerná SIP komunikácia (2-way calling).


Neblokujte žiadneho užívateľa, ktorý može používať videovrátnika:

Nechajte whitelist neaktivovaný. Ak chcete povoliť konkrétnych užívateľov na používanie videovrátnika a chcete aby TapHome Core bol oprávnený používať zariadenie, povoľte aspoň SIP usera 111.


Integrovanou klávesnicou na zariadení videovrátnika je možné volať rôznym používateľom. Aby ste túto funkciu mohli používať spolu s TapHome, definujte virtuálne číslo napísané pomocou klávesnice a namapujte ho na SIP číslo, ktoré sa pošle na TapHome Core. Postupujte podľa časti Nastavenia mapovania používateľov služby TapHome.

Kliknite na Add User a vyplňte parametre. Po vyplnení paramterov: 

 1. Virutálne číslo sa nastaví podľa čísla napísaného cez klávesnicu viedovrátnika
 2. SIP číslo bude zasladné do TapHome Core počas hovoru.


Je možné preddefinovať rôzne nastavenia videa. V zariadení sú povolené tri streamy. Príklad nastavenia stramingu:

TapHome používa strem 1 pre lokálne pripojenie a stream 3 pre vzdialené pripojenie. V aplikácii TapHome je možné toto predefinovať. Použite nižšie rozlíšenie, obnovovaciu frekvenciu a bitovú rýchlosť v prípade, že vaše vzdialené alebo lokálne pripojenie k streamu nefunguje uspokojivo.


TapHome SIP server používa audio codec G711 (PCMU) pre zvuk. V zariadení videovrátnika použite toto nastavenie zvuku:


Podrobné informácie týkajúce sa použitého nastavenia a ďalších nastavení nájdete v používateľskej príručke výrobcu: http://www.grandstream.com/sites/default/files/Resources/GDS3710_UserManual.pdf