Hľadaj
MENU

2N

Image result for 2n telecom logo

Plusy

(plus) Najkompletnejší produkt

(plus) Kvalita prevedenia

(plus) Veľa možností, vhodný aj pre väčšie inštalácie

Mínusy

(minus) Vyššia cena


Pre SIP server je potrebné nastaviť IP adresu TapHome Core. Ak chcete nájsť IP adresu Core, použite aplikáciu TapHome a kliknutím na svoju polohu zobrazte tieto informácie. Potom nastavte nasledujúce parametre:

  1. Nastavte telefónne číslo (ID) na 111.
  2. Nastavte Core IP addresu ako Domain.
  3. Nastavte IP addresu ako Proxy Addresu
  4. Povoľte registráciu
  5. Natavte Core IP addresu ako Registrar address

Uložte hodnoty. Po pridaní zariadenia do TapHome sa stav registrácie zmení na REGISTROVANÝ.


Nastavte Calls parametre:


TapHome SIP server používa audio codec G711 (PCMU) pre audio spojenie. Použite nasledovné nastavenia pre nastavenie videovrátnika:


Povoľte HTTP API camera access:


Vytvorte usera pre HTTP API access in Acount1.

Rovnaké meno používateľa a heslo sa musí v zariadení TapHome používať ako prístupové.


Pridajte aspoň jedného používateľa:

A nastavte užívateľské parametre:

Nastavte telefónne číslo na sip: nnn @ CoreIpAddress kde sip: označuje, že sa bude volať cez SIP, nnn je SIP číslo, CoreIpAddress je IP adresa nastavená pre SIP server.


Skontrolujte, či je zámok dverí nastavený na switch 1:


Skontrolujte prípadne nastavte switch 1 parametre tak, aby zodpovedali vašim požiadavkám na otváranie dverí:

Pre získanie plnej kontroly nad dverami zo strany TapHome použite Bistable switch mode.


Nastavte quick dial button parametre:

Nastavte funkciu tlačidla počas hovoru na Hang Up. Nastavte preddefinovaného užívateľa, ktorému bude videovrátnik volať cez SIP po stlačení zvončeka


Je nevyhnutné, aby sa nezmenila IP adresa videovrátnika. V prípade, že router môže byť nastavený na používanie trvalej adresy IP pre zariadenie podľa MAC adresy, môžete toto nastavenie použiť. V prípade, že to nie je možné nastaviť, je lepšie nastaviť statickú IP adresu pre zvončekové zariadenie. V nasledujúcom príklade je adresa routera 192.168.100.1 a adresa IP zariadenia je nastavená na 192.168.100.170.


Podrobné informácie o použitých nastaveniach alebo iných nastaveniach nájdete v konfiguračnej príručke výrobcu https://wiki.2n.cz/hip/conf/latest/en.