Hľadaj
MENU

Jednoduché riadenie Kúrenia použitím Týždenného plánu a Presence prepínača prítomnosti

Presence viac-hodnotový prepínač prítomnosti vám umožňuje definovať rôzne režimy prítomnosti, ktoré potom určujú akcie pre vybrané zariadenia. V nasledujúcich jednoduchých krokoch sa dozviete, ako spravovať želanú teplotu termostatu pomocou prepínača Presence.

  1. V tomto príklade použijeme Termostat s teplotnou hysteréznou reguláciou z návodu Jenoduchý Termostat s Hysterézou.
  2. Najprv si vytvoríme Týženný plán pre želanú teplotu Termostatu. Choďte na termostat a pridajte nový Smart rule "Týždenný plán pre Termostat" a pridajte nejaké udalosti na časovú os s definovanou želanou teplotou termostatu.
3. Teraz musíme nadefinovať preferované režimy prítomnosti. Vyhľadajte Presence prepínač na Ploche alebo v zozname všetkých zariadení, prejdite do Servisných nastavení a pridajte nové alebo odstráňte existujúce režimy (ak potrebujete, premenujte alebo použite iné ikony).
4. Choďte späť do Presence hlavného panelu, pridajte Smart rule "Udalosti pre prepínač Presence"stav DOMA  ponechajte bez akcie a pre stav PREČ vyberte termostat zo zoznamu zariadení a nastavte požadovnú želanú teplotu (napr. 14 stupňov).
5. Ak si pozriete teraz detail Termostatu uvidíte 2 Smart rules v sekcii OVYPLVNENÝ: 1. (s vyššou prioritou) - Udalosti pre prepínač Presence and 2. (s nižšou prioritou) - Týždenný plán pre Termostat. Dôležité je, že Udalosti pre prepínač Presence má vyššiu prioritu ako Týždenný plán pre Termostat. Preto, ak je aktuálny stav Presence prepínača "PREČ" (s definovanou akciou pre želanú teplotu termostatu), si drží túto hodnotu voči hodnote Týždennému plánu, ktorý je nižšie. Ak sa však stav Presence prepínača zmení na "DOMA", pre tento stav nie je v prepínači definovaná akcia, preto Smart rule Udalosti pre prepínač Presence postúpy úlohu na najbližší nižší Smart rule teda Týždenný plán pre Termostat, ktorý preberie riadenie riadenie želanej teploty a nastaví ju na aktuálnu hodnotu, ktorú ma zadefinovanú na časovej osi.