Hľadaj
MENU

Základné nastavenie Žalúzií

V tomto návode nájdete jednoduchý postup, ako integrovať žalúzie do aplikácie TapHome. Základné nastavenie pozostáva z reálnych žalúzií, dvoch relé výstupov (hore a dole) na kontrolu motora a dvoch vstupov tlačidiel na ovládanie úrovne a uhla žalúzií.

  1. Pre relé výstupy môžete použiť DO12 modul s až 12 relé/ 6 pármi pre 6 žalúzií (alebo lokíálny modul 2NTC/DI/DO Bus s 2 relé umožňujúcimi ovládať jednu žalúziu).
  2. Pre vytvorenie zariadenia Žalúzie v rámci aplikácie TapHome, choďte ma DO12 modul, kde sú žalúzie fyzicky pripojené, zapnite Žalúzie v sekcii Žalúzie a vyberte rpíslušné nastavenia (Funkcia, Terminály, Atribúty). 
3. Pre pripojenie ovládacích tlačidiel môžete použiť moduly UI24 alebo Core (prípadne lokálne moduly 2NTC/DI/DO Bus modul, 6UI/6OC alebo 2UI). 

4. Pre vytvorenie ovládacích tlačidiel, choďte na UI24, kde sú ovládacie tlačidlá fyzicky pripojené, nájdite príslušná dva vstupy a aktivujte ich ako Lačidlá.
5. Choďte do detailu Źalúzií a pridajte nový Smart Rule "Ovládanie žalúzií tlačidlami Hore a Dolu" a vyberte zo zoznamu tlačidlá pre pohyb Hore a pohyb Dolu vytvorené v kroku 4. 
6. Teraz máte hotové Žalúzie s ovládacími tlačidlami.

7. Zmerajte časy pohybu žalúzií (Pozícia z 0% na 100% a zo 100% na 0% a Uhol z 0% na 100% a zo 100% na 0%), choďte na žalúziu Servisné nastavenia → Doba trvania a nastavte príslušné namerané časy.