Hľadaj
MENU

Jenoduchý Termostat s Hysterézou

Pre vytvorenie funkčného termostatu budete potrebovať dva vstupné snímače (priestorový a podlahový), výstupné relé, virtuálny termostat a Smart Rule Hysterézny regulárot teploty.

  1. Pre vytvorenie vstupných senzorov vojdite do modulu, kde su fyzicky pripojené dané senzory a povoľte ich (obvykle na NTC, UI alebo Core moduly).


2. Pre vytvorenie výstupného prvku, vojite do DO12 modulu, kde je fyzicky pripojený príslušný výstup a povoľte daný výstup ako "Prepínač". 3. Pre vytvorenie Virtuálneho Termostatu, použite Nastavenia → Virutálne zariadenia → Pridať zariadenie → Termostat


4. Otvorte Servisné nastavenia Termostatu a nadefinujte Preistorový a Podlahový Senzor vytvorený v kroku 1.


5. Pridajťe Smart Rule Hysterézny regulárot teploty s nasledovnými nastaveniami:

  • Režim = Kúrenie fixné (viac možností je popísaných tu Režimy Kúrenie a Chladenie
  • Medium = Horúce (fixné) Rozsah = rozsah hysteréznej oscilácia +/- hodnota, predvoelná hodnota 0.5 stupňov, Výstupené zariadenia = príslušné výstupné relé, Maximálna teplota + Teplotný senzor Maximálnej teploty =  zvyčajne snímač teploty podlahy.6. Výsledok