Hľadaj
MENU

Bezpečné hodnoty

Každý výstup automaticky prejde do bezpečnej hodnoty ak riadiaca jednotka nereaguje dlhšie ako 10 minút. Zariadenia si môžu ponechať súčasnú hodnotu alebo sa prepnúť do vopred zadefinovanej.