Hľadaj
MENU

Novinky

2019.1 plánované vydanie v Q4
 • Natívna aplikácia pre Windows
 • Wiegand prevodník pre integráciu prístupových systémov
 • Integrácia videovrátnikov (SIP protokol)
 • Integrácia IP kamier (ONVIF protocol) - auto detekcia kamier
 • Integrácia TP-Link WiFi Smart Plug 
 • Smart rules:
  • Možnosť použiť vypočítané štatistické hodnoty, napríklad priemerná rýchlosť vetra
  • Rýchlejšie vyhodnocovanie
  • Možnosť duplikovať akcie
  • Možnosť duplikovať smart ruly
  • Nový user interface
 • Multi-select na rôznych položkách - napríklad označenie viacerých dashboardov naraz
 • Rýchlejšie spustenie aplikácie
 • Redesign sekcie aktualizácie softwaru
 • Zobrazenie typu zariadenia v sekcii zariadenia
 • Možnosť nastavenia statickej IP adresy pre Core v taphome aplikácii
 • Bus scanner pre diagnostiku komunikácie medzi modulmi
 • Sprievodca úvodným nastavením žalúzií
 • Podpora nových jazykov: Čínština, Holandština, Grétština

2018.2
 • Zariadenia podporujú Bezpečné hodnoty.
 • Možnosť Multi-výberu pre zoznamy zariadení: Editovanie viacerých zariadení naraz.
 • Podpora pre IP kamery.
 • Prerobenie vzhľadu detailov zariadení.
 • Vylepšenie zobrazovacieho "enginu" u grafov.
 • Možnosť editovania viacerých výstupov naraz.
 • Ďalšie možnosti editovania pri Aktivity monitore. Možnosť filtrovania výsledkov, zobrazovania seriálového čísla, zóny alebo kategórie. Označovanie zariadení v zozname zariadení ide aj cez Aktivity monitor.
 • Opravenie chyby keď aplikácia padla pri pridaní lokálneho užívateľa do lokácie.
 • Rôzne vylepšenia stability a rýchlostí systému.

Firmware Changelog


FirmwareDescription
 34
 • Corrected error handling in Ble14. Corrected incorrect DO index handling in KNX Gateway.
 • Added blinds flag for choosing between 20% and 100% when calibrate to border.
 33
 • Corrected I2C communication and CO2 averaging in STM32L modules. Added support for NTC calibration - STM32L modules.
32
 • Fixed generation of serial numbers of 6UI 6UO rev 1.0, 2UI rev 1.0, 12DO rev 2.0, 12LED/OC rev 2.0 and 14BLe rev 2.3 modules
31
 • Fixed scan of 6UI 6UO rev 1.0, 2UI rev 1.0, 12DO rev 2.0 modules - problem with generator of random numbers
30
 • Fixed initialization of power limited output
29
 • Flush mount modules - fixed handling of erased EEPROM
 • Blinds - improved handling of actions that set similar position and angle
28
 • Added support for synchronized transactions (actions from 1 smart rule are performed at exactly the same time on all affected devices)
27
 • Safe values when module is not communicating with Core
26
 • Modules with EXT sensors are not being restarted during scan request
 • UI24 changed analog comparator value for digital input (0-7V / 8-24V)
25
 • Significantly lowered power consumption for modules 2NTC4DI, 2NTC2DI2DO, Core14
 • Optimised power consumption for all modules on XMEGA architecture
 • Corrected blind angle change when 100% reached and different time defined for up/down movement
24
 • Fix of displayed CPU temperature
23
 • No unnecessary motion of blinds when desired position is reached
 • Fixed EEPROM update - works differently as read/write
 • Improved CO2 value filtering
22
 • Fixed speed of wind sensor (approx. 2x increase in wind speed!!!), improved reporting of windspeed
21
 • Wind and Brightness sensor memory fix
20
 • Reverse direction setting for encoder blinds
 • Faster scan of new TapHome Bus modules
 • Multi-zone controller showing "configuration in progress"