Hľadaj
MENU

8 DIM (rev 1.0)

SCHÉMA MODULU

VÝSTUPY

Každé stmievané svetlo alebo skupina svetiel musí mať zapojený svoj vlastný neutrál N.