Hľadaj
MENU

Schémy zapojenia

Search

Požiadavky na terminálový / zbernicový kábel

  • Maximálna dĺžka každej z 3 autobusových liniek na jadre je 1200 metrov
  • Možnosť inštalácie modulov do všetkých topológií - hviezda, daisy-reťaz, strom
  • Tienený kábel pre zbernicu nie je potrebný
  • Minimálna vzdialenosť od káblov elektrického vedenia sa nevyžaduje
  • Koniec každej zbernice musí byť ukončený 100 Ohm rezistorom, ktorý je súčasťou balenia riadiacej jednotky TapHome