Hľadaj
MENU

KNX zariadenia v TapHome

1. Pridanie KNX gateway na TapHome zbernicu

Pre pridanie KNX Gateway do aplikácie TapHome použite rovnaký postup ako pre akékoľvek zariadenie TapHome. Vyberte v aplikácii TapHome - Vyhľadať nové zariadenia - a počkajte, kým sa do zbernice nepripojí KNX Gateway. Teraz ju môžete nájsť v zariadeniach TapHome Bus:

2. Pridať nové rozhranie 

V Nastavenia - Hardvér vyberte možnosť "Pridať nové rozhranie" a z ponuky vyberte KNX:

V KNX rozhraní kliknite na KNXGatewayId:

V otvorenom zozname zariadení vyberte KNX Gateway (KNXG) a stlačte "Ďalej":

3. Pridávanie KNX zariadení

V KNX rozhraní kliknite na položku Pridať zariadenie. V otvorenom podporovanom zozname zariadení vyberte zariadenie a kliknite na tlačidlo OK

Pridané zariadenie teraz vidíte v KNX rozhraní:

Kliknite na zariadenie, zvoľte Servisné nastavenia, kliknite na zložku Zariadenie a vyplňte parametre zariadenia definované v ETS pre KNX BAOS Gateway :

DTPIndex je definované číslo data pointu a DTPType je typ data pointu.

Zvoľte späť a uložte parametre. Teraz je zariadenie nakonfigurované a dáta by sa mali aktualizovať z / na zbernicu KNX.

4. Zariadenia s viacerými data pointmi

4.1 Termostat

Otvorenie Servisných nastavení Termostatu zobrazí nasledujúce data pointy:

Ak nie je k dispozícii vlhkomer v prístroji, nastavte hodnotu 0 - Zakázané

4.2 Žalúzie

Otvorte Servisné nastavenia Žlúzie s nasledovnými data pointami:

4.3 Tlačidlo

Okrem klasických tlačidiel TapHome pracuje aj s dizajnovými tlačidlami KNX.

V popise nižšie môžte vidieť, že konfigurácia poskytuje všetky možnosti ovládania, ako sú obvyklé v aplikácii TapHome :

  • Ovládanie svetla (zap/vyp)
  • Scene sequencer
  • Ovládanie žalúzií s odlišnou fukncionalitou pre krátke / dlhé stlačenie 
  • Kontinuálny dimming pri stlačení a držaní tlačidla


Nastavte Channel function na Dimming:


Vytvoria sa dva data point typy - switching a dimming.


Definujte 1 Bit data point typ pre Short press a 4 Bit data point typ pre Long press:


Vytvorte Group Addresses pre oba Short pressLong press a prepojte (link) zariadenia:


V TapHome, namapujte obe Short pressLong press: