Hľadaj
MENU

Integrácia TapHome do systémov iných výrobcov


Riadiaca jednotka TapHome (Core) vie poskytnúť informácie o TapHome zariadeniach inej riadiacej jednotke alebo centrálnemu systému správy budov. Táto komunikácia je obojsmerná, preto aj TapHome zariadenia môžu prijímať príkazy z vonkajšieho prostredia.

Ak chcete zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti, musíte túto funkciu povoliť pre konkrétne zariadenia. V Menu → Nastavenia → Rozpoznať zariadenia môžete definovať rozhranie pre pripojenie systému TapHome so systémami tretích strán. Dostupné rozhrania:

  • Modbus RTU (cez kábel RS485 • Pripojenie zbernice cez BUS1, BUS2 alebo BUS3 na jednotke Core)
  • Modbus TCP (cez sieť TCP / IP • Pripojenie vytvorené prostredníctvom LAN kábla)
  • KNX (cez protokol KNX • Pripojenie vytvorené cez KNX Gateway, ktorá komunikuje s Core cez TapHome Bus)
  • TapHome Integration Protocol (jednoduché správy ASCII • Komunikácia RS485 cez BUS 1, BUS 2 alebo BUS 3, alebo prostredníctvom TCP / IP pripojenia)


V časti Nastavenia → Vystaviť zariadenia stačí pridať zariadenia z vašej inštalácie do zoznamu a tie sa stanú viditeľnými pre systémy tretích strán v obojsmernej komunikácii.