Hľadaj
MENU

LG Klimatizácie cez PI-485 a LGAP protokol

TapHome podporuje priamu komunikáciu cez terminály RS485 (terminály BUS 1, BUS 2 alebo BUS 3) s kondenzátormi a rozdeľovačmi klimatizácie LG cez komunikačná karta LG PI-485 a proprietárny komunikačný protokol LGAP.

 • Komunikácia cez RS485 (Bus) pripojenie.
 • Viaceré split jednotky môžu byť kompletne obsluhované cez TapHome s minimálnymi dodatočnými nákladmi.

Na každej split jednotke zvlásť je možné ovádať:.

 • Vyp. / Zap.
 • Operačný mód (Chladenie, Odvlhčovanie, Ventilátor, Auto, Kúrenie)
 • Termostat (Set point, Aktuálna teplota)
 • Rýchlosť ventilátora (Nízka, Stredná, Vysoká, Auto)
 • Vane swing (Vyp. / Zap.)

Kompatibilita

LG AC produktová radaPI-485 vstavanáPI-485 môže byť pridaná
Multi V 3


Multi FDX

Multi MU3 a vyššie
Napr. MU3M25

Split 18 a vyššie

Multi MU2
Napr. MU2M15, MU2M16, MU2M17
(error)(error)

Požiadavky

Pripojte PI-485 kartu s vonkajšou kondenzačnou jednotkou

 1. Vypnite napájanie systému
 2. Pripojte CN_OUT on the PI‐485 to the CN_CENTRAL on the ODU PCB
 3. Pripojte BUS_A and BUS_B on the PI‐485 to the LG Central Controller or Gateway
 4. Vyberte správnu DIP switch konfiguráciu
  1 a 4 ON, všetky ostatné OFF
 5. Pripojte CN_PWR na PI‐485 na PCB Power konektor vonkajšej jednotky
 6. Zapnite napájanie systému

Uistite sa, že PI-485 karta funguje správne:

Červená LED

LED blikne toľko ako je počet pripojených vnútorných jednotiek a potom sa vypne.

Tento proces sa opakuje po každých 3 minútach

Oranžová a Žltá LED

Kontrolka LED bliká nepretržite

Zelená RS485 LED

LED bliká, keď PI-485 prijíma dáta z centrálneho ovládača.


Pre viac informácií, pozrite LG PI-485 Installation Manual:

Pripojenie PI-485 s TapHome

K terminálu TapHome BUS možno pripojiť jednu alebo viac kariet PI-485. Táto komunikačná linka sa nemôže kombinovať s zariadeniami TapHome Bus alebo zariadeniami Modbus RTU

Konfigurácia

Priradenie adries k split jednotkám LG

Zapnite vnútornú split jednotku. Ak chcete nastaviť jedinečnú identifikačnú adresu (od 1 do 16), budete musieť použiť kombináciu tlačidiel na infračervenom diaľkovom ovládači.

Stlačte a podržte tlačidlo Reset na infračervenom diaľkovom ovládači. Súčasne držte ľavé horné tlačidlo a uvoľnite resetovací spínač. Upozorňujeme, že druhé tlačidlo sa líši v každom modeli. Ak tlačidlo vľavo hore nefunguje, skúste použiť tlačidlá MODE alebo FAN. Po zadaní režimu konfigurácie adries uvidíte na dipleji 2 číslice. Adresu môžete zmeniť stlačením tlačidiel TEMPERATURE UP / DOWN. Po dokončení stlačte tlačidlo Reset na diaľkovom ovládači.

Definovanie riadiacej jednotky LG v aplikácii TapHome

Otvorte Nastavenia → Hardvér → TapHome Bus → Terminály a zakážte jeden BUS terminál, aby ste ho mohli používať na komunikáciu so spoločnosťou LG.

V časti Nastavenia → Hardvér pridajte novú riadiacu jednotku LG Air Conditioning.

Pridajte split jednotky so správnou adresou.