Hľadaj
MENU

DALI

Nižšie uvedený príklad ukazuje, ako integrovať DALI do Taphome a vytvoriť 4 plne kontrolované dimmery DALI. 


1. Pripojte RESI DALI GATEWAY na ľubovoľný voľný terminál Taphome BUS

2. Stiahnite si Resi utilitu, prepojte s RESI DALI GATEWAY pomocou USB-RS485 prevodníka, preskenujte DALI sieť a nakonfigurujte kanály jednotlivým svetelným okruhom

ModbusConfigurator.zip


3. RESI DALI GATEWAY DIP-SWITCH NASTAVENIA

Pre správnu integráciu je potrebné použiť RESI DALI Gateway s nasledujúcimi nastaveniami (Switch 1 = OFF, Switch 2 = OFF, Switch 3 = ON, Switch 4 = ON) 


4. Konfigurácia v TAPHOME

  • Pridajte nový harvérový interface

  • Nastavte všeobecné nstavenia pre the RESI DALI Gateway

  • Vyberte DALI zariadenie zo šablóny


Výsledok - 4 výstupy DALI dimmerov plne ovládané systémom Taphome

Ak potrebujete ovládať viac svetiel DALI, stačí použiť šablónu RESI DALI viackrát. Majte na pamäti, že štartovacia adresa dimmeru musí byť nastavená správne, aby ste získali správne short adresy pre novo importované lampy.

Môžete skontrolovať alebo upraviť krátke adresy jednotlivých svietidiel pomocou konfigurátora RESI DALI Modbus Konfiguratoru a USB sériového prevodníka. Potom môžete skontrolovať alebo opraviť short adresy v aplikácii Taphome: