Hľadaj
MENU

Užívatelia a oprávnenia

Manažment užívateľov

Správa používateľov umožňuje definovať prístupové práva a povolenia pre rôzne typy používateľov. Používatelia môžu byť napríklad rodinní príslušníci, hostia v hoteli alebo nájomníci v administratívnej budove.

  • Používateľ – Môže meniť hodnoty ručne - meniť požadovanú teplotu, zapínať / vypínať svetlo atď. Jeho prístup k inteligentným pravidlám a pokročilým nastaveniam zariadenia môže byť obmedzený Admin alebo Service užívateľom.
  • Admin – Môžete pridávať alebo odstrániť používateľov, môžete zmeniť základné systémové nastavenia.
  • Service – Nemá právo pridať alebo odstrániť používateľov. Má prístup ku všetkým systémovým nastaveniam a konfigurácii. Túto úroveň služby používajú inštalační partneri.

Existujú dva typy typov používateľských účtov:

  • Global account – Bezplatný účet založený na e-mailovom prihlásení a hesle. Používateľ je overený cloudom a zo servera sa odosiela zoznam príslušných inštalácií. Server Cloud sa používa na autentifikáciu a vytvára zoznam dostupných inštalácií, kde sa môže používateľ prihlásiť s danými prihlasovacími údajmi. Pri prepínaní medzi miestami nie je potrebný prihlasovací proces. Konečné overenie vždy vykonáva riadiaca jednotka. Globálny účet sa používa v 99% prípadov.
  • Local account – Každá riadiaca jednotka má preddefinovaného lokálneho používateľa s prihlasovacími údajmi "admin" a heslo "admin". Heslo sa dá zmeniť. Lokálny účet sa odporúča iba pri zvláštnych príležitostiach: a) Ak by koncový používateľ nemal prejsť procesom vytvárania účtu (napr. nájomca v budove používa predbežne vytvorené prihlasovacie meno / heslo); b) ak je potrebná úplná nezávislosť od internetu alebo cloudových serverov.

Oprávnenia

Oprávnenia umožňujú nastaviť rôzne typy prístupových práv k zariadeniam a smart rules. Napríklad používateľ Service účtu môže chcieť obmedziť používateľom vykonanie určitých činností, ktoré môžu zablokovať funkčnosť systému. Súčasne im môže ponechať prístup k týždenným rozvrhom, nastavenie senzitivity jasu pre pohyb žalúzií podľa slnka atď.

Oprávnenia sa môžu vzťahovať na konkrétnych používateľov alebo skupiny používateľov (Service, Admin, Používateľ).

Použite ikony v pravom hornom rohu a získate rýchly prehľad o tom, čo môže vidieť Service, Admin alebo Používateľ.

Example - List of devices

Príklad - zobrazenie plochy pre jednotlivé typy oprávnení

Rpíklad - Smart Rules

Oprávnenia pre Smart rules a Zariadenia

Predvolené Oprávnenia

Na urýchlenie procesu konfigurácie má každý špecifický typ Smart rule a zariadenia definované predvolené oprávnenia. Ak sa tieto nastavenia zmenia, automaticky sa použijú na všetky zariadenia alebo inteligentné pravidlá rovnakého typu, ktoré nemajú nastavené vlastné oprávnenia.

Predvolené oprávnenia pre Lokalitu, Zariadenia a Smart rules