Hľadaj
MENU

Konfigurácia hysterézneho regulátora cez smart rule Rovnica

Nižšie uvedený príklad ukazuje, ako nakonfigurovať plnenie retenčnej nádrže na základe merania minimálnej a maximálnej hladiny vody.

Vstupy:

  • Stavový kontakt pre min úroveň (Názov premennej: St)
  • Stavový kontakt pre max úroveň (Názov premennej: St1)

Výstup:

  • Digitálny výstup na ovládanie ventilu alebo čerpadla (Názov: Valve)

Konfigurácia smart rule Rovnica

Rovnica smart rule má vnútornú premennú s názvom LastState. Táto premenná vracia PRAVDA alebo NEPRAVDA na základe posledného výsledku hodnotenia tohto smart rule.

Rovnica

(LastState AND !St1) OR (!LastState AND !St)

Akcia

Ak je výsledok PRAVDA: Valve ... Zapnúť

Ak je výsledok NEPRAVDA: Valve ... Vypnúť

Trvanie

Minimálne trvanie ... 0:05:00 minút